ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 34/2560
  ข่าวทั้งหมด
27 กันยายน 2560

      

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 34/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้หารือการเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล โดยต้องลำดับความสำคัญของฐานข้อมูลพื้นฐานจากเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เข้าสู่ระบบ Big Data โดยมอบหมายให้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว รวมถึงพูดคุยหาแนวทางการปฏิรูปตำแหน่งนิติกร ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เนื่องจากยังไม่มีเส้นทางที่ชัดเจน ลักษณะงานค่อนข้างหนักและเสี่ยงต่อการติดคุกตะราง ซึ่งในที่ประชุม ครม.วันนี้ก็มีการหารือเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

 

 

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2560 กำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการ โดยให้มีการลดธงชาติครึ่งเสาเป็นเวลา 15 วันระหว่างวันที่ 13 – 27 ตุลาคม และให้ออกทุกข์ในวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ฝากเชิญชวนข้าราชการร่วมกันลงทะเบียนเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือจากชาวกระทรวงศึกษาธิการด้วยความเต็มใจ

 

 

นายพะโยม ชิณวงศ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ แถลงเพิ่มเติมว่า เรื่องการเตรียมความพร้อมของข้อมูลดิจิทัล ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สภาการศึกษาดูแลนั้น ทางสภาการศึกษาจะทำการเลือกบางเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนขึ้นมาดำเนินการก่อน เช่น ข้อมูลนักเรียนที่ต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณต่างๆ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางข้อมูล คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จะสามารถเสนอประเด็นเพื่อตั้งคณะทำงานต่อไป ขณะที่การปฏิรูปนิติทั้งด้านปริมาณและคุณภาพนั้น เห็นว่าควรจะแยกเป็นนิติกรเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ และสร้างจูงใจ สร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้มากขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการต่อไป

                  

          ปารัชญ์/สรุป

กิตติกร/ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์