"นักฟิสิกส์รังสี"ไทยคว้ารางวัลนักวิจัยนานาชาติ
  ข่าวทั้งหมด
27 กันยายน 2560

      

 

     ปส. ผลักดันบุคลากรศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์และรังสี ล่าสุดนักเรียนทุน กระทรวงวิทย์ฯ รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่” จากการประชุมวิชาการนานาชาติที่ประเทศเยอรมนี

     ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดเผยว่า ปส. เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี จึงได้ผลักดันให้บุคลากรขอรับทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและนำความรู้ที่ได้กลับมาประยุกต์ใช้และพัฒนาประเทศต่อไป

     โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ นายภาคภูมิ อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของ ปส. เพื่อไปศึกษาต่อด้านนิเวศวิทยารังสีและกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขา Environmental resources (Radioecology) ณ University of Salford ประเทศสหราชอาณาจักรได้นำเสนองานวิจัยการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านนิเวศวิทยารังสีและกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 (the 4th International Conference on Radioecology and Environmental Radioactivity (ICRER)) ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีงานวิจัยนำเสนอกว่า 300 ผลงาน จาก 35 ประเทศ

     โดย นายภาคภูมิ อรามรุญ เป็นหนึ่งในผู้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การวัดปริมาณรังสีภายนอกร่างกายของกวางเรนเดียร์ ในประเทศนอร์เวย์ ภายใต้สภาวะจริงในพื้นที่ (Measuring the external radiation exposure of Norwegian reindeer under field conditions) และประสบความสำเร็จได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่” (Young Investigator Award) จากสหภาพนานาชาติด้านนิเวศวิทยารังสี (International Union of Radioecology) ผลงานวิจัยนี้มีผลต่อการพัฒนางานวิจัยด้านนิเวศวิทยารังสีเป็นอย่างมากในระดับนานาชาติ ซึ่งถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในโครงการ Modelling and Data for Radiological Impact Assessments II (MODARIA II) ซึ่งจัดตั้งโดย IAEA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิก ซึ่งจะมีการประชุมในปลายปี 2560

     นอกจานี้ยังมีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยร่วมมือกับนักวิจัยของ ปส. เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญในการประเมินและจัดการผลกระทบที่เป็นไปได้ของรังสีในสิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมการนานาชาติด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี (International commission on Radiological Protection, ICRP)

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/it/600949

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
157 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.25  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์