ถ่ายภาพเพาะช่าง กวาดรางวัลการประกวดหนังสั้น Life in RMUTR
  ข่าวทั้งหมด
27 กันยายน 2560

      

 

     เพิ่งปิดฉากลงไปหมาดๆ กับโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี ประจำปี 2560 (Foreign language and Information Technology Fair 2017  (FIT Fair 2017) ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือการประกวดภาพยนตร์สั้น (หนังสั้น)
 
     การประกวดหนังสั้น Life in RMUTR  ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากพื้นที่ต่างๆของ มทร.รัตนโกสินทร์ เช่น วิทยาเขตวังไกลกังวล บพิตรพิมุข วิทยาลัยเพาะช่าง และศาลายา ได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีความยาวที่จำกัดไว้ที่ 3 นาที ในระยะเวลาสั้นๆ ที่เปิดรับสมัครผลงาน แต่ก็ทำให้มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 22 เรื่อง โดยทางคณะดำเนินงานได้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะต่างๆที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นคณะกรรมการ ผลปรากฏว่า ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และใบประกาศนียบัตรได้แก่ ทีม Family  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง สมาชิกประกอบด้วย นายวัชระ  ปัญญาดี  นายกฤษฎา  จิตตรง นายธนวัฒน์  นทีตานนท์  นายมุมีน  วนาจารุวัฒน์  นายกิตติศักดิ์  วิชชุวานิชย์  กับภาพยนตร์เรื่อง “วันวาน” ซึ่งมีเค้าโครงเรื่องเป็นการเล่าย้อนอดีตวันเวลา การใช้ชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เมื่อทุกคนจบการศึกษาไปทำงาน วันหนึ่งก็ได้มีการนัดพบเจอกันอีกครั้งที่ร้านอาหารเล็กๆริมคลองที่เคยมานั่งกินด้วยกันเป็นประจำสมัยเรียนหนังสือ
 
     ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  ทีม 35.2 Studio รับรางวัล 7,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร กับหนังเรื่อง “Memory”  ซึ่งเป็นสมาชิกที่เพิ่งได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการ "ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" ในหัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" ซึ่งจัดโดยกองทัพบก มาหมาดๆ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่างสมาชิกประกอบด้วย นายทศวรรษ  ทิมากุล  นายศุภสัณห์  บุญงอก นางสาวชญาน์ภา  อุดเจริญ  และ นางสาวศิลาวรรณ อินสุวรรณโณ   นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเพาะช่าง ซึ่งในเรื่องรับบทเป็นนางเอก และเป็นเรื่องราวจากชีวิตจริงที่เป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วต้องเดินทางมาเรียนที่กรุงเทพด้วยคำถามต่างๆมากมายเต็มหัวไปหมด  และสุดท้ายรองชนะเลิศอันดับ 2 หนังแนวคอมเมดี้กลิ่นอายซีรี่ส์เกาหลีที่เรียกเสียงฮาและรอยยิ้มจากคณะกรรมการและผู้ชม อย่างเรื่อง “Perhap Love” จากทีม ซุยกุ่ย โปรดักชั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง สมาชิกประกอบด้วย นายธฤต  สินเจิมศิริ  นายธฤษณุ  มีบุญจิตติ์ นายกฤษนันท์  ศักดิ์ภิรมย์ นายนพกร  ปิ่นเกตุ  นายภาณุพงศ์  เมฆเกิดชู รับรางวัลกันไป 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  นอกจากนั้นนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพวิทยาลัยเพาะช่างยังคว้ารางวัลภาพนิ่งเป็นเงินรางวัลและเกียรติบัตร ด้วยฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของน้องปี 1 ทั้งรางวัลชนะเลิศ นายธัญวัฒน์ วัฒนานนท์เดชา รับเงินรางวัล 5,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นายธีรวัฒน์  ปรีพูล รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท  ส่วนรองชนะเลิศอันดับสอง เป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายกิตติศักดิ์  วิชชุวานิชย์ รับรางวัล 2,000 บาท
 
     นักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เป็นเวทีที่ไม่เพียงแต่ได้นำวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาสร้างผลงานเท่านั้น แต่ยังมีโจทย์สำคัญที่ต้องนำมาขบคิดเพื่อให้พวกเราตีโจทย์ให้แตก จะได้นำเสนอได้ตรงประเด็น ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เมื่อจบการศึกษาซึ่งต้องออกไปทำงานจะได้ทำงานได้ตรงใจตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงนับเป็นเวทีที่ฝึกทักษะหลายๆ ทักษะให้เกิดกับนักศึกษาไทยยุค ไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/91598

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์