กรมอาเซียน“มอบรางวัลประกวดคลิปวิดีโอ ครั้งที่ 3”
  ข่าวทั้งหมด
27 กันยายน 2560

      

 

     กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เดินหน้าเผยแพร่องค์ความรู้ จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน โดยเปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์ และทัศนคติต่ออาเซียน ทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ริเริ่มและผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ การใช้ประโยชน์จากโอกาสและรับมือกับความท้าทายจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

ชนะเลิศ - ระดับมัธยมศึกษา

ชนะเลิศ - ระดับมัธยมศึกษา

     สุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กล่าวว่า การจัดโครงการในปีนี้ ได้มีการเพิ่มกิจกรรมพิเศษให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ กับการเวิร์กช็อปภายใต้หัวข้อ “เทคนิคสร้างคลิป พิชิตใจผู้ชม” เพื่อให้ความรู้แก่น้อง ๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 150 ท่านแรก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ มังคละ นักการทูตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม มาร่วมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ร่วมเป็นวิทยากร แนะนำเทคนิคการผลิตคลิปวิดีโอเชิงสร้างสรรค์และน่าสนใจ เพื่อนำมาใช้ผลิตคลิปวิดีโอออกมาได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับชมคลิปวิดีโอ

     โดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีทั้งสิ้น 12 รางวัล 9 ผลงาน แบ่งออกเป็น ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วริศรา อินทะเขื่อน ผลงานชื่อ “Smart farmer กับ มิสเตอร์กร” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ พีรดา ด้วงภู่ทิม ผลงานชื่อ “Choice ทางเลือก และโอกาส” รางวัลรองอันดับ 2 ได้แก่ ลักษิกา จันทร์สอน ผลงานชื่อ “50 ปี อาเซียน” รางวัลรองอันดับ 3 ได้แก่ พัทธนันท์ แสงบัว ผลงานชื่อ “Anniversary 50” รางวัลชมเชย ได้แก่ กชกร เรียงณรงค์ ผลงานชื่อ “มนต์รักอาเซียน”

ชนะเลิศ - ระดับอุดมศึกษา

ชนะเลิศ - ระดับอุดมศึกษา

     ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ ลลิล โพธิ์ศรี ผลงานชื่อ “Tourism Hub : ท่องเที่ยวไทย ไปไกลสู่อาเซียน” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ณัฐวรา เทพเกษร ชื่อผลงาน “Diversity on canvas” ระดับบุคคลทั่วไป รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และขวัญใจมหาชน ได้แก่ ณัฐธัญ กรุงศรี ชื่อรางวัล “ข้าวต้มมัด” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ณภคอร บัวตอง ชื่อผลงาน “ASEAN in Digital World”

     สำหรับผลงานที่ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัล กรมอาเซียนจะนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งนำไปเผยแพร่ระหว่างการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร พิธีเปิดโครงการห้องสมุดอาเซียน และการบรรยายตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนที่ง่ายต่อความเข้าใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ให้แก่น้องๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้นำข้อมูลไปศึกษาเป็นความรู้

 

ที่มา : http://www.siamrath.co.th/n/23615

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์