ปลัด.ศธ.มอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
  ข่าวทั้งหมด
25 กันยายน 2560

      

 

     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และพิธีมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.  ประจำปี 2560” ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ประจำปี 2560 วันที่ 17 กันยายน 2560  ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 1,000 คน

      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ประจำปี 2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับและเสริมสร้างความผูกพันอันดีระหว่างบุคลากร พร้อมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการในการปฏิบัติงานจากพี่สู่น้อง และมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 126 คน และมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” จำนวน 26 คน
 

 Download รูปภาพทั้งหมดได้ด้านล่างค่ะ

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
196 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .jpg ผู้เกษียณ070925_001.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_002.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_003.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_004.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_005.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_006.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_007.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_008.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_009.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_010.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_011.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_012.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_013.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_014.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_015.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_016.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_017.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_018.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_019.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_020.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_021.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_022.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_023.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_024.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_025.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_026.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_027.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_028.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_029.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_030.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_031.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_032.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_033.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_034.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_035.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_036.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_037.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_038.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_039.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_040.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_041.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_042.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_043.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_044.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_045.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_046.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_047.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_048.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_049.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_050.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_051.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_052.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_053.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_054.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_055.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_056.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_057.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_058.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_059.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_060.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_061.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_062.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_063.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_064.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_065.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_066.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_067.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_068.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_069.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_070.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_071.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_072.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_073.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_074.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_075.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_076.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_077.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_078.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_079.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_080.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_081.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_082.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_083.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_084.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_085.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_086.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_087.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_088.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_089.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_090.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_091.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_092.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_093.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_094.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_095.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_096.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_097.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_098.JPG   
  .jpg ผู้เกษียณ070925_099.JPG   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์