ปลัด.ศธ.มอบรางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.
  ข่าวทั้งหมด
25 กันยายน 2560

      

 

     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และพิธีมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.  ประจำปี 2560” ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ประจำปี 2560 วันที่ 17 กันยายน 2560  ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 1,000 คน

      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ประจำปี 2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับและเสริมสร้างความผูกพันอันดีระหว่างบุคลากร พร้อมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการในการปฏิบัติงานจากพี่สู่น้อง และมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 126 คน และมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” จำนวน 26 คน
 

 Download รูปภาพทั้งหมดได้ด้านล่างค่ะ

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
161 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0002.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0011.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0001.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0003.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0004.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0005.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0006.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0007.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0008.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0009.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0010.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0012.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0013.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0014.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0015.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0016.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0017.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0018.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0019.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0020.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0021.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0022.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0023.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0024.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0025.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0026.jpg   
  .jpg คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป_170925_0027.jpg   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์