ประกาศผลงานผู้เข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงานในการประกวด ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
  ข่าวทั้งหมด
21 กันยายน 2560

      

ประกาศผลงานผู้เข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงานในการประกวด

ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

          ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จำนวน 10 ผลงาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้เผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th เป็นระยะเวลา 7 วัน (ระหว่างวันที่ 21 - 27 กันยายน 2560) เพื่อตรวจสอบว่ามีการลอกเลียนแบบหรือไม่ ก่อนประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 29 กันยายน 2560

          หากมีการทักท้วง ให้แจ้งที่กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร.0 2281 1753

          รายชื่อผลงาน

               1. ก้าวสำคัญของชาติ

               2. ซ่า ! ซน ! อย่างคนวัยใส

               3. ด.เด็ก

               4. เด็กไทยเรียนรู้สู่อนาคต

               5. เด็กไทยสดใส หัวใจรักดี

               6. เรียนรู้สร้างสรรค์ เพื่อวันใหม่ที่สดใส

               7. วันของเด็ก

               8. ฮีโร่ตัวจิ๋ว

               9. A bright smile

               10. Circle Children

คลิกดู รายละเอียดผลงานที่ไฟล์แนบด้านล่าง

แหล่งที่มา : กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป.

โทร. 02-281-1753

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส
242 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf 1.ก้าวสำคัญของชาติ.pdf   
  .pdf 2.ซ่า!ซน! อย่างคนวัยใส.pdf   
  .pdf 3.ด.เด็ก.pdf   
  .pdf 4.เด็กไทยเรียนรู้สู่อนาคต.pdf   
  .pdf 5.เด็กไทยสดใส หัวใจรักดี.pdf   
  .pdf 6.เรียนรู้สร้างสรรค์ เพื่อวันใหม่ที่สดใส.pdf   
  .pdf 7.วันของเด็ก.pdf   
  .pdf 8.ฮีโร่ตัวจิ๋ว.pdf   
  .pdf 9.A bright smile.pdf   
  .pdf 10.Circle Children.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์