ติดตามงานเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลกับการศึกษา จังหวัดนครปฐม
  ข่าวทั้งหมด
19 กันยายน 2560

      

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในโอกาสที่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18กันยายน 2560 ณ พื้นที่จังหวัดนครปฐม

 

 

โดยรัฐมนตรีว่าการการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ "นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐม" ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อให้ความรู้และพัฒนาชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้คนในชุมชนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม "การจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์" ที่โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐมเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มีผลการสอบ O-NET อยู่ในระดับต้นของประเทศ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับ กศจ. ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมืองนครปฐม

 

 

-          ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ "นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐม" ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

-          ตรวจเยี่ยม "การจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์" ที่โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม

 

-          มอบนโยบายให้กับ กศจ. อนุกรรมการทุกคณะของจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมืองนครปฐม

 

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์