น.ศ.ราชภัฏสวนสุนันทาเจ๋ง คว้าแชมป์ MCOT AWARDS 2017
  ข่าวทั้งหมด
15 กันยายน 2560

      

          อสมท จัดโครงการ “U.มี IDEAS” ปี 2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมเพื่อผลิตรายการอย่างสร้างสรรค์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ มาร่วมให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมเปิดโอกาสให้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาสร้างสรรค์ผลงานการผลิตรายการ ภายใต้หัวข้อ “๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” เพื่อชิงรางวัล MCOT AWARDS 2017 โดยผลงานการผลิตรายการที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 1 แสนบาท คือ ผลงานการผลิตรายการ “Kids Can Do คิด(ส์)ทำได้” จากนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ ปี 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) ที่นำแนวคิดจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน มาผลิตรายการที่สร้างสรรค์สังคมด้วย

          น.ส.พรวษา ภักตร์ดวงจันทร์ หรือแตงไทย 1 ในสมาชิกเจ้าของผลงาน “รายการ Kids Can Do คิด(ส์) ทำได้” กล่าวว่า ในฐานะที่ทีมพวกเราทั้ง 4 คน เรียนด้านสื่อสารมวลชน และกำลังจะเป็นผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่ในอนาคต การผลิตรายการอย่างสร้างสรรค์ ถือเป็นความรับผิดชอบของคนที่ทำงานในด้านนี้ เพราะสิ่งที่ทำสามารถส่งผลกระทบต่อคนได้จำนวนมาก ดังนั้น การที่จะผลิตรายการออกไปต้องผ่านกระบวนการความคิดที่ดี และคำนึงถึงบุคคลผู้รับสาร รวมกับคำว่าสร้างสรรค์ คือการทำ และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ และมีประโยชน์ต่อผู้คน สำหรับการผลิตรายการ “Kids Can Do คิด(ส์) ทำได้” ภายใต้หัวข้อ ๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ตน และเพื่อนในทีม ได้ศึกษาโครงการต่างๆ ของรัชกาลที่ 9 ที่มีอยู่จำนวนมาก จนได้พบโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ทำให้ได้ทราบว่ารัชกาลที่ 9 มีพระราชประสงค์ให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนขึ้น เพื่อให้คนในประเทศมีความรู้ขั้นพื้นฐานในด้านสาขาวิชาต่างๆ อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง การผลิตสื่อครั้งนี้ พวกเราเลือกที่จะใช้สารานุกรมไทยฯ มาเป็นหัวใจหลัก ในรูปแบบของเกมโชว์ที่มีชื่อว่า “Kids Can Do คิด(ส์) ทำได้” ซึ่งเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกมาร่วมรายการ จะใช้สารานุกรมไทยฯ เป็นตัวช่วยหลักในการทำภารกิจ ดังนั้น รายการของพวกเราจะเปรียบเสมือนตัวกลางในการเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่ในสารานุกรมไทยฯ พร้อมๆ กับการมอบความสนุกสนานให้ผู้ชม รวมถึง ทำให้เกิดความสนใจ และตระหนักถึงคุณค่าสารานุกรมไทยฯ มากยิ่งขึ้น

 


ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/663922


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
96 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์