ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 33/2560
  ข่าวทั้งหมด
13 กันยายน 2560

      

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 33/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ปรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเพิ่มพิเศษ คนละ 2,500 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ รวมทั้งแจ้งให้ทราบเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

ในส่วนของตำแหน่งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทำหน้าที่เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

          นอกจากนี้ที่ประชุมหารือถึงการขอแบ่งใช้พื้นที่ร่วมกันของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และโรงเรียนดาราคาม โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นประธานการหารือร่วมกันระหว่าง สสวท. กศน. และ สพฐ. แล้วจึงนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้

          จากนั้นเลขาธิการสภาการศึกษา ได้เสนอข้อมูลแนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equitable Education Fund) โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมกันตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทาง www.onec.go.th เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำข้อมูลต่อไป

         

 

          ปารัชญ์/สรุป

กิตติกร, ธนภัทร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
256 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.46  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์