สสวท.จับมือภาคีจัดประชุม’วทร.23’ ติดอาวุธผู้สอนวิทย์-คณิต-เทคโนฯสู่ยุคครูไทย 4.0
  ข่าวทั้งหมด
13 กันยายน 2560

      


          นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า สสวท. ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร. 23) หัวข้อ "เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0" ระหว่างวันที่ 14-16 ต.ค.2560 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
          การประชุมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ นำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้นำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม
          ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ หนังสือ สื่อการสอน เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้สถาบันทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลงานที่โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มาจัดแสดงเพื่อเป็นตัวอย่างการเรียนรู้พัฒนาต่อไป
          ที่สำคัญคือมีการจัดประชุมปฏิบัติการในหัวข้อที่หลากหลาย ในทุกสาขาวิชา และระดับชั้น เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้านพลังงาน สะเต็มศึกษากับนาโนเทคโนโลยี รูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นความสนุกและจับต้องได้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางเว็บไซต์ วทร. 23
http://wtr.ipst.ac.th จนถึงวันที่ 16 ต.ค. เพื่อเข้าร่วมงานฟรีตลอด 3 วัน ส่วนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ มีค่าใช้จ่ายรายการละ 500 บาท เป็นค่าอุปกรณ์และวิทยากร โดยเปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 15 ก.ย.--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
90 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์