“ครูกมลรัตน์”สพม.32 คว้าทุน Fulbright ดูงานอเมริกา
  ข่าวทั้งหมด
12 กันยายน 2560

      

 

     นายสุรธี  เครือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม อ.นางรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวว่า ครูกมลรัตน์ ฉิมพาลี เป็นข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้รับทุน Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) จากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand) ประจำปี 2560 ให้เดินทางไปศึกษาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย Appalachian state สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ครูยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นกำลังในการเรียนของเด็กๆ นักเรียน
     ครูกมลรัตน์  ฉิมพาลี กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ.สพม.32 คณะศึกษานิเทศก์  ที่ได้มีนโยบายให้ครูวิทยาศาสตร์พัฒนาตนเองด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่กับภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและคณะครู ให้พัฒนาด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีแรงบันดาลใจอยากสอบชิงทุนในครั้งนี้ ประกอบกับโรงเรียนถนนหักพิทยาคม มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนด้านสะเต็มศึกษา จึงยิ่งทำให้มีความพยายามมากขึ้น เพื่อให้ได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ แนวคิด กระบวนการและเทคนิคทั้งในและต่างประเทศ และอยากเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเห็นว่า ไม่ว่าจะมีข้อจำกัดใด ๆในชีวิต ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่แท้จริง เราก็สามารถที่จะได้รับโอกาสดีๆในชีวิตได้ อยากให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/90370

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
176 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 8.43  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์