กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนาม MOU
  ข่าวทั้งหมด
8 กันยายน 2560

      

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า Scout Ranger” ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

 

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นศักยภาพของเยาวชนโดยเฉพาะลูกเสือ เนตรนารี ที่มีพลังในการสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ อีกทั้งมีลูกเสือเนตรนารี จำนวนประมาณ 600,000 คน อยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตรรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จึงมีแนวคิดโครงการ ลูกเสือพิทักษ์ป่าขึ้น เพื่อพิทักษ์รักษา ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง และสร้างแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสองในการส่งเสริม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การปลูกต้นไม้ดูแลรักษาต้นไม้ รณรงค์ไม่ล่าสัตว์ป่า ร่วมกับชุมชน รณรงค์การป้องกันไฟป่าในชุมชนที่อยู่ในหรือติดกับพื้นที่คุ้มครอง ร่วมกันสร้างแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้สัตว์ป่า สร้างฝายชะลอน้ำ บำเพ็ญประโยชน์ และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายสร้างครูลูกเสือพิทักษ์ป่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คนในอุทยานแห่งชาติ 154 แห่งทั่วประเทศ และมีลูกเสือพิทักษ์ป่าจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 คน ประกอบกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ในพื้นที่คุ้มครอง และร่วมปลูกต้นไม้ 2,000,000 ต้น ในระยะเวลา 5 ปี

 

 

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในเบื้องต้นเราต้องทำความเข้าใจว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดิน ที่บรรพบุรุษยอมสละเลือดเนื้อปกป้องไว้เพื่อพวกเรา ปัจจุบันมีพื้นที่กว่า 323 ล้านไร่ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่เรารับมานั้นมีความอุดมสมบูรณ์ จากนี้เราจึงต้องช่วยกันคิดว่าจะส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้สู่ลูกหลานในรูปแบบใด

 

 

ทั้งนี้ภารกิจดังกล่าว เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ต้องมีการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าภายในปี 2579 นั้น เราจะมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่ อย่างไร ซึ่งภารกิจนี้ภาครัฐทำตามลำพังไม่ได้ วันนี้ผืนแผ่นดินไทยมีคนหลากหลายกลุ่มอาศัยอยู่ทั้งคนไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แรงงานต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกฝ่าย เครือข่ายต่าง ๆ ต้องช่วยกัน โดยเฉพาะเครือข่ายลูกเสือนับว่าสำคัญมาก ๆ ซึ่งโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่านี้ จะเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้เข้าไปฝึกหัดในพื้นที่จริง ซึมซับและเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ได้ทดลองปฏิบัติจริงจากห้องเรียนธรรมชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจลูกหลานของเรา จึงขอฝากความหวังกับเครือข่ายลูกเสือ ขอให้เยาวชนได้ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ อุทยานแห่งชาติของเรามีคนมากมายจากทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวทุกปี ขอให้ลูกหลานเราได้เข้ามาเป็นเจ้าของพื้นที่และดูแลรักษาทรัพยากรเหล่านี้ร่วมกัน

 

 

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทั้งสองกระทรวง และในฐานะที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ปฏิบัติภารกิจตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ อยากให้ลูกหลานเยาวชนไทยเป็นคนดีของบ้านเมือง ตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสนับสนุนเยาวชน ให้พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองมีความภูมิใจมากที่ได้ทำภารกิจสำคัญนี้ ตลอดจนฝากถึงครูฝึก ให้ช่วยเป็นญาติผู้ใหญ่ของเด็ก ๆ ด้วย ช่วยกันดูแล โดยครูของโรงเรียนจะช่วยกำกับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ และขอให้ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่ ตามพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 6 ที่ทรงจัดตั้งลูกเสือไทยเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ตลอดจนนำความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัว  

 

ปารัชญ์/สรุป

กิตติกร, ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
689 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.52  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์