กอปศ.ประชุมนัด 15 เตรียมขึ้นดอยเก็บข้อมูล
  ข่าวทั้งหมด
8 กันยายน 2560

      

 

     สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ครั้งที่ 15 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม มี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
     การประชุมในครั้งนี้มีการพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด ของอนุกรรมการเด็กเล็ก อนุกรรมการกองทุน อนุกรรมการครูและอาจารย์ อนุกรรมการการจัดการเรียนการสอน และอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงมีการพิจารณาการแยกอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสังคม เป็น 2 คณะ คือ อนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น และอนุกรรมการสื่อสารสังคม และมีการพิจารณาเรื่องของแนวคิดการจัดการสถานศึกษา และข้อเสนอโรงเรียนนิติบุคคล (องค์กรมหาชน) ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวคิดและร่วมเสนอแนวทาง หลักการ ร่วมกันเกี่ยวกับโรงเรียนนิติบุคคล และเตรียมพร้อมยกร่าง พรบ.องค์กรมหาชน
     นอกจากนี้ กอปศ. ได้ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสัญจร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2560 ซึ่งมีกำหนดการเดินทางไปเก็บข้อมูลที่โรงเรียนบ้านขอบด้ง จ.เชียงใหม่ เพื่อดูกิจกรรมการเรียนการสอนและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระราชูปถัมภ์ และผู้อำนวยการโรงเรียนขอบด้ง

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกศ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์