‘มงฟอร์ตฯ-อัตตัรกียะห์ฯ’ คว้าแชมป์ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทย์ฮาลาล จุฬาฯ
  ข่าวทั้งหมด
6 กันยายน 2560

      

          ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี แจ้งว่า ในการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อพัฒนาภูมิปัญญาอิสลาม ด้วยนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อสร้างเวทีในการพัฒนาคนเพื่อการสร้างนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ยกระดับคนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศ นำพาประเทศไทยสู่ Thailand Halal 4.0 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ พัฒนาภูมิปัญญาอิสลาม ด้วยนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ แบ่งการประกวดออกเป็น 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งประดิษฐ์ และสาขามัลติมีเดีย โดยมีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาค 14 โครงงาน สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์ ผู้ชนะระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ในโครงงานที่ชื่อว่า ศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากต้นบอนเพื่อนําไปใช้ในอุตสาหกรรมฮาลาล รางวัลชนะเลิศสาขาสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส ในโครงงานที่ชื่อว่า กรรไกรตัดเล็บสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและรางวัลชนะเลิศในสาขามัลติมีเดีย ได้แก่ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส โครงงานที่ชื่อว่า “มรดกผู้จากลา” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันจัดการมรดกของผู้เสียชีวิตตามหลักการอิสลาม


ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/654035


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 2.71  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์