ที่ปรึกษา สพฐ.เปิดงานมหกรรมกีฬา
  ข่าวทั้งหมด
6 กันยายน 2560

      

 

     5 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมกีฬา สพฐ.” OBEC GAMES 2017
     นายสนิท แย้มเกษร กล่าวถึงการจัดกิจกรรม มหกรรมกีฬา สพฐ. OBEC GAMES ในปีนี้ว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้การกีฬาเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่พัฒนาเด็กและเยาวชน ในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดเข้าเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน รายวิชาพลศึกษา ซึ่งมหกรรมกีฬา สพฐ. ถือเป็นเวทีที่ให้เด็กไทยทุกๆ คน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพผ่านกิจกรรมกีฬาต่างๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาในรอบคัดเลือกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 และจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในทุกชนิดกีฬาในเดือนกันยายน 2560 โดยกำหนดสถานที่แข่งขันให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อสร้างความตื่นตัว ปลุกกระแสให้ผู้เรียนหันมาสนใจกิจกรรมกีฬา และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานด้านกีฬาสู่สาธารณชน รวมถึงปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรักความสามัคคี ความกลมเกลียว และการทำงานเป็นทีม มีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสริมสร้างมิตรภาพและความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งนับเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาทุกประเภท
     สำหรับการแข่งขัน มหกรรมกีฬา สพฐ. ครั้งนี้มีกิจกรรมกีฬาต่างๆ อาทิ การแข่งขันบาสเกตบอลสามคน OBEC Youth Street Basketball 2017 ซึ่งจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 , การแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี OBEC Young Soccer 2017 แข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินทุ์ , การแข่งขันเซปักตระกร้อนักเรียน สพฐ. OBEC Young Sepak Takraw 2017 แข่งขันรอบชิงแชมป์ประทศไทย ระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม , การแข่งขันกีฬาเปตอง แข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ สนามการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น
     มหกรรมกีฬาครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกชนิดกีฬา รวมทั้งสิ้นประมาณ 60,000 คน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหกรรมกีฬา สพฐ.จะเป็นการสร้างคนให้มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคี ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ อีกทั้งยังเฟ้นหาช้างเผือกประดับวงการ เพื่อเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต ที่ปรึกษาฯ สพฐ.กล่าว

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์