อาชีวะไทย - จีน
  ข่าวทั้งหมด
5 กันยายน 2560

      

อาชีวะไทย – จีน แลกเปลี่ยนนักศึกษา สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาชีพ

          ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบให้วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน  กับ วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักศึกษาจีนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 34  คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและครูของทั้งสองประเทศได้รับการพัฒนาทางด้านภาษา วัฒนธรรม  สามารถปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันได้ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะวิชาชีพเชิงช่างของทั้งสองฝ่าย ทั้งในเรื่องวิศวกรรม สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจีนได้เข้ารับการอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตามความสนใจและความถนัดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ไห่ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาอาชีวศึกษาไทย จำนวน 44 คน เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน ณ วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะเน้นการเรียนรู้และฝึกทักษะวิชาชีพด้านช่าง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การเรียนรู้และการฝึกทักษะการสร้างและบังคับหุ่นยนต์ การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบดิจิทัลที่นำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ และวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเชื่อว่าโครงการนี้จะนำมาซึ่งการสร้างมาตรฐานอาชีวศึกษา พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาชีพให้กับอาชีวศึกษาไทยมากขึ้น เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีความพร้อม มีประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ที่พัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย

          ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย – จีน ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 78 คน เข้าพบ และได้ให้โอวาท ให้ข้อแนะนำในการเรียน และกล่าวถึงความร่วมมือที่จะนำมาซึ่งความเข้มแข็งด้านอาชีวศึกษาของทั้งสองประเทศ ที่สำคัญมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาของทั้งสองประเทศ จะได้รับการพัฒนาให้มีความต่อเนื่องซึ่งอาจจะต้องมีความร่วมมือและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหลังจากจบการศึกษาแล้ว

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
135 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์