ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 9/2560
  ข่าวทั้งหมด
10 สิงหาคม 2560

      

            ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 9/2560 โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ โฮเทล กรุงเทพฯ

             ที่ประชุมแจ้งให้ทราบเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการเชิงยุทธศาสตร์และคณะอนุกรรมการการพัฒนาการศึกษา เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

             หม่อมหลวงปนัดดา เปิดเผยว่า การประชุมเป็นนี้เป็นเรื่องการทำงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ที่ต้องติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกเดือน โดยวันนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน กศจ.
เดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหลายจังหวัด และได้รายงานความก้าวหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)ทั้ง 3 ชุด ซึ่งต่างจากการทำงานช่วงแรกที่ใช้เวลาในการประชุมกับเรื่องบุคลากร อัตรากำลังและเจ้าหน้าที่เป็นส่วนใหญ่ แต่ช่วงที่ผ่านมานี้มีการให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาดีขึ้นอย่างมาก พร้อมกันนี้ได้ขอทราบเกี่ยวกับผลการตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานได้บูรณาการด้านการศึกษาร่วมกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ผลการประชุมจะนำไปสู่การเพิ่มพูนสิ่งที่ยังขาดอยู่ และแก้ไขสิ่งที่ยังไม่ถูกต้อง ตลอดจนได้เน้นย้ำเกี่ยวกับพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ลูกหลานเยาวชน ครู อาจารย์ ช่วยกันน้อมนำพระราชปรัชญา พระราชดำรัส คำสอน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่การปฏิบัติปลูกฝังให้เยาวชนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม เป็นนักการศึกษา และรักชาติบ้านเมือง

ปารัชญ์/สรุป

ธนภัทร/ภาพ

                                                                                                                           กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
1259 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์