อาชีวะ...สร้างสรรค์: สอศ.เปิดตัวแอปฯ EchoVE เสริมทักษะภาษา - เพิ่มโอกาสอาชีพ
  ข่าวทั้งหมด
9 สิงหาคม 2560

      


          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) พัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง โดยล่าสุดได้เปิดตัวนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชันเอคโค่วี (EchoVE) สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนากำลังคน
          "แอปฯ เอคโค่วี" พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอาชีวะมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และแอปฯ นี้ยังสอดคล้องตามหลักสูตรแต่ละสาขาอาชีพ มีการเพิ่มทักษะจากบทเรียน โดยจำลองสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ตามสาขาวิชาชีพที่เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนก่อนออกไปทำงานจริง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตลาดงานได้เป็นอย่างดี
          งานเปิดตัวแอปฯ เอคโค่วีจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ. ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวถึงจุดเด่นของโครงการสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเอคโค่วีว่า สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ไม่ว่าจะฝึกอ่าน ฟัง และออกเสียงได้ตรงกับเจ้าของภาษา โดย สอศ.จัดฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 10 รุ่น  มีผู้เข้าร่วมอบรมจากทุกภูมิภาค 2,500 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้สื่อการเรียนรู้และเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ แอปฯ เอคโค่วีเน้นย้ำ ความมุ่งมั่นของภาครัฐที่จะเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม เสมอภาคและมีคุณภาพ
          คราวนี้มาฟังรุ่นพี่อาชีวะ ที่ประสบความสำเร็จพูดถึงการเรียนภาษา EchoVE  :  English is a must  "อังกฤษดี อาชีพไกล" กันบ้าง โดย เชฎญ์ภูชิชย์ เถกิงศักดิ์  (เชฟฮูโต๋) ศิษย์เก่าสาขาอาหาร และโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เชฟจากรายการ Top Chef Thailand กล่าวว่า อาชีวะคือ การเรียนจากสถานการณ์จริง และความสมบูรณ์พร้อมของการประกอบอาชีพก็คือ ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ตนเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพร้อมกับเรียนวิชาชีพวันละเล็ก ละน้อย จะทำให้ซึมซับศัพท์ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ การนำมาร้อยเรียงเป็นประโยค เราเรียนเสริมและเรียนรู้ได้ในภายหลัง ทั้งนี้ศัพท์เฉพาะ ในวิชาชีพสำคัญมาก ตนเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว จนในที่สุดก็สามารถสื่อสารได้ แต่เด็กอาชีวะรุ่นใหม่โชคดีมากที่มีโปรแกรมฝึกภาษา อยู่ในโทรศัพท์มือถือ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา อยากให้น้องๆ อดทน และมีความมานะพยายามในการเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้า
          ขณะที่ ไพศาล  วิริยโกศลไพศาล  (แดง) Project Manager บริษัท Electrolux ศิษย์เก่าสาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ระบุว่า คำว่าตกงานไม่มีในพจนานุกรมของคนอาชีวะ ปัจจุบันตนรับเงินเดือนและ ค่าตอบแทนจากบริษัท ประมาณเดือนละ 150,000 บาท ตอนเรียน ปวช. 1 พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย อายมาก พอเริ่ม ทำงาน ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศซึ่งขาดแคลนช่างฝีมือ เรื่องทักษะช่าง ตนผ่านการคัดเลือกได้ไม่ยาก แต่เรื่องภาษาเกือบทำให้พลาดโอกาส แต่ด้วยความโดดเด่นในเรื่องทักษะช่าง ทำให้ได้รับคัดเลือกเพียงคนเดียวให้ไปทำงานที่ ต่างประเทศ เมื่อไปแล้วจึงเริ่มเรียนรู้ภาษาจากสภาพแวดล้อม คือใช้ความจำเป็นในการดำรงชีวิตมาบีบบังคับตัวเองให้เรียนรู้ และค่อย ๆ ฝึก จากนั้นก็เรียนรู้คำศัพท์จากคู่มือของช่าง เรียนรู้จากเพื่อน และคนรอบข้าง จนในที่สุดก็ได้ย้ายไปทำงานที่ยุโรป จะเห็น ได้ว่าภาษามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนำพาชีวิตให้ก้าวไกล
          เด็กอาชีวะเก่งไม่เป็นสองรองใคร ยิ่งถ้ามีทักษะภาษาอังกฤษ ก็ยิ่งทำให้ก้าวไกล ช่วยเปิดโอกาสในการทำงานที่ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
         
www.vec.go.th
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 10 ส.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
127 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์