ศธ.เล็งเปิดเวที4ภาครับฟัง’ก.ม.การศึกษา’
  ข่าวทั้งหมด
9 สิงหาคม 2560

      


          กรุงเทพธุรกิจ "จรัส" เตรียมนำทีม กรรมการอิสระปฏิรูปการศึกษา สัญจร 4 ภูมิภาค รับฟังแนวทางพัฒนาการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ พร้อมเปิดเว็บไซต์รับฟัง การแสดงความคิดเห็นการจัดตั้ง "กองทุนการศึกษา"
          นพ.จรัส สุวรรณเวลา ในฐานะประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระฯ วานนี้ (8 ส.ค.) ว่าในที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงประเด็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ... ซึ่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำ ร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ได้เสนอกรอบ แนวคิดโดยวิเคราะห์องค์ประกอบ ทบทวนและบูรณาการหลักการจัดกลุ่มมาตราต่างๆ ให้สอดคล้องตามกรอบแนวคิดที่จะต้องปรับแก้กฎหมาย การศึกษาทั้งระบบ
          โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาให้เป็นรูปธรรม รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
          ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระฯ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นในหลายประเด็น อาทิ เด็กและเยาวชนกลุ่มใด ควรได้รับการช่วยเหลือจากกองทุน จะช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายนั้นได้ อย่างไร เงินสนับสนุนควรมาจากที่ไหน และคาดหวังผลการดำเนินงาน กองทุนภายใน 10 ปีเป็นอย่างไร เป็นต้น
          โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะได้  ผ่านทางเว็บไซต์
www.onec.go.th และเฟสบุ๊คแฟนเพจ thai.education. revolution พร้อมทั้งจะจัดลงพื้นที่ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ดังกล่าวใน 4 ภูมิภาคด้วย ซึ่งจะเริ่ม กระบวนการรับฟังความคิดเห็น เป็นแห่งแรกในวันที่ 21 ส.ค.นี้  ที่อ.เมือง จ.สุรินทร์
          นพ.จรัส กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังจะให้มีการเปิดรับฟัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยจะนำเสนอประเด็นการรับฟังความคิดเห็น คือ การแยกระบบการศึกษาไทยออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนโยบาย ฝ่ายกำกับ
          และฝ่ายปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความอิสระในการบริหารจัดการระบบการศึกษา โดยหวังกระจายอำนาจและการถ่วงดุลให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต
          "ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังหรือแสดงความเห็นได้ผ่านเวที รับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 ภูมิภาค หรือสามารถให้ความเห็นได้ผ่านทาง เว็บไซต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ การศึกษาของไทย"
          อย่างไรก็ตามในวันที่ 16 ส.ค.นี้ คณะกรรมการอิสระฯ จะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องแนวทางพัฒนาการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะ จะนำเสนอความก้าวหน้าในประเด็นกองทุน โครงสร้าง เด็กเล็ก การจัด การเรียนการสอน และครู--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
116 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์