สพฐ.จัดสอบ NT นร.ป.3 ใช้ข้อสอบปรนัย 19 ก.พ.52
  ข่าวทั้งหมด
19 พฤศจิกายน 2551

      

สพฐ.จัดสอบ NT นร.ป.3 ใช้ข้อสอบปรนัย 19 ก.พ.52 นี้
Source - ผู้จัดการออนไลน์ (Th)

 

          สพฐ.จัดสอบ NT นักเรียน ป.3 จำนวน 8.6 แสนคน 19 ก.พ. 52 นี้ โดยใช้ข้อสอบปรนัย กำหนดให้นักเรียนสอบอ่านออกเสียง เขียนเรียงความ และคิดเลข
          นางจิตตรียา ไชยศรีพรหม ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สพฐ.เตรียมจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือ National test (NT) ประจำปีการศึกษา 2551 ในระดับชั้น ป.3 ซึ่งมีนักเรียนอยู่ประมาณ 860,000 คน จาก 32,000 โรงเรียนเข้าสอบทุกคน ใน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
          ส่วนการจัดสอบในปีนี้จะแตกต่างจากทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้จะใช้ข้อสอบปรนัยเท่านั้น เพราะฉะนั้น นักเรียนจะเดาคำตอบไม่ได้แล้ว เชื่อว่าผลการทดสอบจะสะท้อนความจริงของนักเรียน ประกอบกับ สพฐ.ต้องการข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน จึงได้เพิ่มการทดสอบภาคปฏิบัติให้นักเรียนอ่านออกเสียงต่อหน้ากรรมการ ให้เขียนเรียงความและคิดเลขด้วย การทดสอบทั้ง 3 ส่วนนี้จะช่วยวัดความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขจริงของนักเรียนเป็นรายคน
          นอกจากการจัดสอบ NT ระดับชั้น ป.3 ทาง สพฐ.มีโครงการวิจัยในยุทธศาสตร์ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วย ซึ่ง สพฐ.จะสุ่มสอบระดับชั้น ป.6 จำนวน 25% รวมทั้งหมด 250,000 คน ในวิชาภาษาอังกฤษ และวัดทักษะการคิดวิเคราะห์
          อีกทั้ง สพฐ.ยังมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง จัดสอบนักเรียนชั้น ป.2 ป.5 และ ม.2 ทุกคนในพื้นที่ อย่างน้อย 2 วิชา คือ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลนักเรียนทุกคน มาวางแผนพัฒนานักเรียนให้มีผลการเรียนดีขึ้นในปีถัดไป โดยมีเป้าหมายว่าปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้นมีผลการเรียนดีขึ้น
          “สพฐ.จะจัดสอบ NT ระดับ ป.3 ทุกคน และสุ่มสอบนักเรียน ป.6 ในโครงการวิจัยยุทธศาสต์ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น โดยจะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ 19 ก.พ. 52 โดยใช้ข้อสอบจากส่วนกลาง ส่วนการจัดสอบระดับ ป.2 ป.5 และ ม.2 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหารือกันเพื่อวางปฏิทินการดำเนินงาน"--จบ--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้จัดการออนไลน์
83 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.51  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์