บิ๊กเขตพท.-ร.ร.ว่างเกือบ5พันคน สพฐ.เผยตัวเลขสำรวจตำแหน่งว่างทั่วปท.ชี้เก้าอี้’รองสพท.’ว่างเพิ่มอีกหลังบรรจุ’ผอ.’
  ข่าวทั้งหมด
17 กรกฎาคม 2560

      


          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สพฐ.ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ขอให้จัดทำข้อมูลจำนวนตำแหน่งว่างของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ทั้งนี้ สพท.และ สศศ.ได้รายงานจำนวนอัตราว่าง ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 93 อัตรา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 17 อัตรา รวม 110 อัตรา รอง ผู้อำนวยการ สพป. 172 อัตรา และรองผู้อำนวยการ สพม. 40 อัตรา รวม 212 อัตรา ศึกษานิเทศก์ 1,409 อัตรา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1,792 อัตรา แบ่งเป็น ผู้อำนวยการ สถานศึกษาสังกัด สพป. 1,757 อัตรา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม. 35 อัตรา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2,835 อัตรา แบ่งเป็น รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป. 1,809 อัตรา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม. 871 อัตรา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สศศ. 155 อัตรา ทั้งนี้ ในส่วนของตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลอีก 12 เขตพื้นที่ฯ
          นายอัมพรกล่าวต่อว่า การสำรวจอัตราว่างครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง แทนตำแหน่งว่าง ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการ สพท.จำนวน 110 อัตรา ซึ่งหากบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการ สพท.เรียบร้อยแล้ว จะทำให้มีรองผู้อำนวยการ สพท.ว่างเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง สพฐ.จะเริ่มดำเนินการคัดเลือกรองผู้อำนวยการ สพท.มาแทนอัตราว่าง ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ก.ค.ศ.ได้อนุมัติหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพท.เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งอยู่ระหว่างการยกร่าง
          "อย่างไรก็ตาม ในส่วนของตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพท.ตามหลักเกณฑ์เดิมของ สพฐ.จะรับโอนย้ายรองผู้อำนวยการ สพท.ตำแหน่งที่เงื่อนไข หรือรองผู้อำนวยการ สพท.ดอกจัน มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพท.ตำแหน่งโครงสร้าง ร้อยละ 50 ของจำนวนตำแหน่งว่าง ที่เหลือจึงจะเปิดสมัคร รับคัดเลือกต่อไป ส่วนการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นอำนาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ส่วนจะดำเนินการเมื่อไรนั้น ต้องขึ้นอยู่กับ กศจ." นายอัมพรกล่าว
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 18 ก.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
190 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.55  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์