ทปอ.มรภ.ส่วนใหญ่ค้านโละครู 5 ปี จี้’ส.ค.ศ.ท.’โชว์งานวิจัยหนุนฟื้นหลักสูตร 4 ปี ’หมอธี’ไม่สนเริ่ม’61-ตกลงไม่ได้ให้ใช้ 2 ระบบ
  ข่าวทั้งหมด
13 กรกฎาคม 2560

      


          ผลิตครูตามโครงการคุรุทายาท ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตครูที่เข้มข้น โดยใช้ระยะเวลาเพียง 4 ปี จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดในการนำมาพิจารณาถึงกระบวนการผลิตครูที่ชัดเจนต่อไป" นพ.ธีระเกียรติกล่าว
          นพ.ธีระเกียรติกล่าวต่อว่า ส่วนที่ตั้งเป้าว่าระบบใหม่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปนั้น ยืนยันว่าระบบการผลิตครูที่ได้รับการพัฒนาใหม่นี้จะทันใช้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แน่นอน เพราะหากตกลงไม่ได้ และต้องมี 2 ระบบ ก็จะต้องไม่ทำให้ผู้เรียนหลักสูตร 5 ปี และ 4 ปี ได้รับผลกระทบ โดยที่ประชุมมีข้อสรุปเบื้องต้นว่าจะจัดสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทั้ง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ทปอ.มรภ., ส.ค.ศ.ท. และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว
          นายฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) กล่าวว่า ที่ประชุม ทปอ.มรภ. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่ นพ.ธีระเกียรติเข้าร่วมประชุมด้วยนั้น เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่ ส.ค.ศ.ท.จะเร่งรัดเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่ยังมีข้อมูล และแนวคิดที่หลากหลาย ทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ อธิการบดีส่วนใหญ่มองว่าหลักสูตรครู 5 ปี ไม่มีปัญหา เป็นไปด้วยความราบรื่น การจะเปลี่ยนแปลงใดๆ ควรมีข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน ทำให้ทุกฝ่ายยอมรับ ไม่มีกระแสคัดค้าน และมองต่างมุมมากเหมือนที่เป็นอยู่ขณะนี้
          "ที่ประชุมให้ความเห็นและให้ข้อคิดกับ ส.ค.ศ.ท.ว่าควรเอาข้อมูล และงานวิจัยที่มีอยู่มาประมวล และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะการผลิตครูเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องใช้ความรอบคอบ โดยที่ประชุมไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์ หรือแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ เพราะยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่กล้าที่จะชี้นำสังคม ในทำนองเดียวกัน การประกาศจุดยืนของ ส.ค.ศ.ท.จนถึงขั้นนำเสนอต่อสภาวิชาชีพนั้น ควรจะต้องมีพื้นฐานจากงานวิชาการด้วย อย่าอ้างแค่เพียงข้อค้นพบชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วล้างทั้งระบบ" นายฤๅเดชกล่าว
          นายฤๅเดชกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ส.ค.ศ.ท.อ้างว่ามีงานวิจัยว่าผลผลิตของหลักสูตร 4 ปี กับ 5 ปี ไม่แตกต่างกัน ส่วนตัวอยากให้เอาผลวิจัยมาแสดง เพราะต้องพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ใครคือผู้วิจัย ได้ทุนจากแหล่งใด รวมทั้ง ประเด็นอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นระเบียบวิธีวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือเครื่องมือที่นำไปวัด เพราะคุณภาพบัณฑิตต้องวัดกันในทุกมิติ ทั้งความรู้ เจตคติ และภาคปฏิบัติ ที่บอกว่าไม่แตกต่างนั้น ไม่แตกต่างส่วนไหนบ้าง ซึ่งกรณีนี้หากผลวิจัยออกมาแบบนี้จริง เบื้องต้นคณบดีครุศาสตร์ฯทั้งหลายต้องออกมาร่วมกันรับผิดชอบ เพราะใช้เวลาเพิ่มขึ้น 1 ปี แต่ไม่สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มใดๆ ให้เกิดขึ้นกับบัณฑิตได้
          "อยากให้ ส.ค.ศ.ท.เปิดดูประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหลักสูตร 5 ปี เพราะเกิดขึ้นในยุคที่วิชาชีพครูตกต่ำมาก มีงานวิจัยออกมามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏในขณะนั้น ให้งบประมาณศึกษาวิจัย เมื่อได้ผลออกมาแล้ว ก็ทำประชาพิจารณ์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เรียกว่าทำถูกต้องตามหลักวิชาการทุกประการ แต่สำหรับข้อมูลที่ผมรับทราบขณะนี้ ไม่เห็นงานวิจัยที่ชี้ชัดตามที่ ส.ค.ศ.ท.อ้าง เห็นมีแต่ข้อเขียน และบทวิเคราะห์ของคณบดีบางคนเท่านั้น และประธาน ส.ค.ศ.ท.ก็ยกกล่าวอ้างแต่คนที่เห็นด้วยกับหลักสูตร 4 ปีเท่านั้น คนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่นำเสนอ เรื่องนี้ควรต้องเป็นเอกภาพ จุดยืนของ ส.ค.ศ.ท.ในช่วง 2-3 ปีนี้ ยังสับสน อดีตประธาน ส.ค.ศ.ท.คนก่อนเชียร์หลักสูตร 5 ปี แต่คนปัจจุบันบอก 4 ปีดีกว่า ตกลงเอายังไงกันแน่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อยากได้หลักสูตร 4 ปี ไปถามคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูหรือยังว่าจะเอาด้วยหรือไม่ เป็นนักวิชาการต้องใช้เหตุผลเชิงวิชาการ ไม่ควรเลือกข้อมูล หรืองานวิจัยเฉพาะที่ ตัวเองเห็นด้วยมานำเสนอ รวมทั้งไม่ควรล็อบบี้ ระดมคนเพื่อหาเสียงสนับสนุนความคิด" นายฤๅเดชกล่าว
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 14 ก.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
117 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.68  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์