ศธ.เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ใต้ร่มมหาวชิราบารมี”
  ข่าวทั้งหมด
19 มิถุนายน 2560

      

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโกวิท วรพิพัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น ได้ใช้ชื่องานว่า “ใต้ร่มมหาวชิราบารมี” ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภายในงานจะมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๖๖ รูป การจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโต๊ะลงนามถวายพระพร กิจกรรมสารธารณประโยชน์ มีการลงนามถวายพระพรออนไลน์ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน “หมอน้อยคอยช่วยเหลือ” การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส การจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการเขวาทุ่งร่วมใจ ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการคุณธรรมนำชีวิตศิษย์แก่งเสือเต้นและการสาธิตกิจกรรมอาชีพ (การฝึกอาชีพระยะสั้น) การรับบริจาคโลหิต และ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)นอกจากนี้ยังมีการประกวดเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยจะมีการจัดงานขึ้นในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บริเวณหอประชุมคุรุสภา ทั้งด้านในและด้านนอก


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
951 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.54  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์