สอศ.เร่งขับเคลื่อนให้วิชาชีพคนพิการ
  ข่าวทั้งหมด
19 มิถุนายน 2560

      


          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้แจ้งให้วิทยาลัยในสังกัด ที่จัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ จำนวน 258 แห่งทั่วประเทศ ดำเนินการจัดการศึกษาเรียนร่วมเด็กพิการกับเด็กปกติอย่างเข้มข้น โดยมีทั้งการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในทุกสาขาวิชา และฝึกทักษะอาชีพต่างๆ นอกจากนี้ สอศ.ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเมอร์ซี่ ประเทศนิวซีแลนด์ อบรมพัฒนาครูที่จัดการศึกษาคนพิการอย่างเข้มข้น อีกทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ขึ้นที่ สอศ.ด้วย โดยศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นศูนย์ขับเคลื่อนข้อมูล ส่งเสริม และพัฒนาคนพิการ ให้มีทักษะอาชีพเป็นรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น เพราะคนพิการก็มีศักยภาพ แม้พิการด้านร่างกาย ก็ไม่ได้พิการทางจิตใจและความคิด หากได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ ก็จะมีอาชีพ หาเลี้ยงตนเองได้ ไม่เป็นภาระสังคม
          "นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาสำหรับคนพิการเป็นอย่าง มาก เพราะต้องการให้กลุ่มคนพิการที่มีอยู่ 9 ประเภท ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีความบกพร่องทางร่างกาย มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ มีความบกพร่องทางการพูด มีความบกพร่อง ทางพฤติกรรม บุคคลออทิสติก และพิการซ้ำซ้อน ให้ได้รับการดูแลทางทักษะอาชีพ เพื่อให้มีความรู้สามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ โดยปัจจุบันมีผู้พิการทางด้าน ต่าง ๆ เรียนวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งสิ้น 1,040 คน และยังมีผู้ที่เรียนในหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก" เลขาธิการ กอศ. กล่าว.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20 มิ.ย. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
147 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.68  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์