ติงร่าง พ.ร.บ.การอุดมฯไม่ชัดจัดสวัสดิการหวั่นเปิดให้อาชีวะสอนอุดมศึกษาแย่งเด็ก
  ข่าวทั้งหมด
19 มิถุนายน 2560

      


          ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES) เปิดเผยว่า จากที่ CHES ได้พิจารณารายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ที่คณะทำงานเตรียม ความพรัอมจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ได้นำ ขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอออกเป็นกฎหมาย นั้น เท่าที่ดูไม่มีมาตราใดเลยที่กำหนดเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้แก่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ในมาตรา 50 เกี่ยวกับเงินกองทุนต่างๆ ก็ยังไม่มีความชัดเจนในการดูแลสวัสดิการของบุคลากรแต่อย่างใด ทั้งที่ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ บุคลากร และบุคลากรยังมีบทบาทในการสร้างอนาคตให้แก่เยาวชนไทยทั้งประเทศ เพราะคนที่จะมาเป็นหมอ พยาบาล วิศวกร นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือครูที่มีความเก่งและดี จะต้องมาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพดังกล่าวจะต้องมาจากการที่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องได้รับการดูแลสวัสดิการต่างๆ รวมถึงความมั่นคงทางวิชาชีพ
          ผศ.ดร.พัทธนันท์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในส่วนของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ยังขาดตัวแทนจากภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของระบบอุดมศึกษา เข้ามาเป็นกรรมการด้วย ในขณะที่กฎหมายกระทรวง อื่น ๆ ก็จะให้ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรรมการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ ด้วย สำหรับสิ่งที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ คือ การให้อาชีวศึกษา สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ด้วย เพราะจะทำให้เกิดการซ้ำซ้อนในการจัดการศึกษา การแย่งผู้เรียนในอนาคต รวมถึงระบบการประเมินคุณภาพต่าง ๆ จะต้องมีมาตรฐานเดียวกัน.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20 มิ.ย. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
108 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์