’สอศ.-มหา’ลัยแดนกีวี’ผนึกพัฒนาครูเพิ่มทักษะอาชีพผู้พิการให้เลี้ยงตัว-ครอบครัวได้
  ข่าวทั้งหมด
19 มิถุนายน 2560

      


          นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยแนวทางการสร้างโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดการศึกษาเรียนร่วมเด็กปกติกับเด็กพิการอย่างเข้มข้น ซึ่งปัจจุบัน สอศ.มีสถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการทั้งสิ้น 258 แห่งทั่วประเทศ โดยจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในทุกสาขาวิชา และรับคนพิการทุกประเภทที่มีความต้องการเรียนสายอาชีพ หรือฝึกอบรมทักษะต่างๆ เพื่อนำไปประกอบอาชีพให้ พร้อมกันนี้ สอศ.ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเมอร์ซี่ ประเทศนิวซีแลนด์ ในการดำเนินการเพื่อพัฒนาครูที่จัดการศึกษาให้กับผู้พิการอย่างเข้มข้นอีกด้วย
          นอกจากนี้ สอศ.ยังดำเนินการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการขึ้นที่ สอศ.ส่วนกลาง โดยศูนย์อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการจะทำหน้าที่เป็นศูนย์ขับเคลื่อนข้อมูล ส่งเสริม และพัฒนาผู้พิการให้มีทักษะอาชีพอย่างเต็มรูปแบบ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะทุกวันนี้มีรับเสียงสะท้อนจากผู้พิการทั่วประเทศ ว่าต้องการจะได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับพวกเขา เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม เพราะแม้ร่างกายจะพิการ แต่ใจและความคิดไม่พิการ ดังนั้น สอศ.จะส่งเสริมผู้พิการทุกคนให้มีทักษะตามศักยภาพอย่างเต็มที่
          เรื่องการศึกษาผู้พิการเป็นเรื่องที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะต้องการให้คนพิการที่มีอยู่ 9 ประเภท ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน ทางสติปัญญา ทางร่างกาย ทางการเรียนรู้ ทางการพูด ทางพฤติกรรม ทาง ออทิสติก และพิการซ้ำซ้อน ได้รับการดูแลทางทักษะอาชีพ เพื่อให้ความสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
--จบ--

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 20 มิ.ย. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
128 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.68  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์