มอบ ศธภ.-ศธจ.ทำงบ 62 สนองพื้นที่
  ข่าวทั้งหมด
15 มิถุนายน 2560

      


          เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รมช.ศธ. เป็นประธาน ที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยการจัดทำงบฯดังกล่าว ได้แบ่งเป็นการจัดทำงบฯตามแผนพัฒนาพื้นที่ ซึ่งแยกเป็นสองระดับ คือ แผนพัฒนาระดับภาค และแผนพัฒนาระดับจังหวัด ดังนั้น ในส่วนของ ศธ.การจัดทำแผนงบฯก็จะเป็นบทบาทของสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ที่จะต้องร่วมกันดำเนินการพร้อมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวมถึงมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งจัดทำแผนที่สนองต่อความต้องการทางการศึกษาของพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้
          ปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า สำหรับแผนการศึกษาที่เขตพื้นที่จะไปดำเนินการเพื่อจัดทำงบประมาณนั้นจะดูเรื่องการบริการทางการศึกษาของนักเรียนอย่างทั่วถึง เช่น การศึกษาก่อนวัยเรียน 3 ขวบ การเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพ เป็นต้น ซึ่งจะต้องดูให้ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่และผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่วนการตั้งงบประมาณปี 2562 ของอุดมศึกษานั้น ครม.ย้ำว่าขอให้เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในการผลิตนักศึกษาที่จะต้องผลิตให้สอดคล้องกับสาขาที่ขาดแคลนด้วย.

          ที่มา: www.thairath.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
154 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.48  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์