สอศ.ร่วมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อม
  ข่าวทั้งหมด
19 พฤษภาคม 2560

      

 

 

     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมครูและผู้ประกอบวิชาชีพช่างเชื่อม และบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดโครงการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560 ภายในงานอินเตอร์แมค 2017 (Intermach 2017) โดยมีนายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายธีรพล  ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสมหมาย  สว่างศรี นายกสมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม นายวรายุทธ ใจดี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย  (ประเทศไทย) จำกัดนายพรศักดิ์  พงศกรวาณิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์.พี. เอส.  ซัพพลาย  จำกัด และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

 

     นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 5 จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมครูและผู้ประกอบวิชาชีพช่างเชื่อม บริษัท อาร์.พี.เอส. ซัพพลาย จำกัด และบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านช่างเชื่อมของประเทศไทยให้มีทักษะฝีมือการเชื่อมที่มีคุณภาพและเทียบได้ในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมเสมือนจริง (Welding Simulator) มาใช้ในการฝึกทักษะ และใช้ทดสอบฝีมือช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ

 

     รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า ผู้เข้าแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.นักศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถานศึกษาอื่นๆที่เปิดสอนสาขาช่างเชื่อมโลหะ 2. นักศึกษาหรือผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมสาขาช่างเชื่อมโลหะของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  3. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1. แข่งขันการเชื่อมแบบเสมือนจริง (Welding Simulator) โดยใช้เครื่องเชื่อมแบบเสมือนจริง (Welding Simulator) และใช้เครื่องเชื่อมแบบเสมือนจริง ยี่ห้อ Seabery รุ่น Soldamatic  2. แข่งขันการเชื่อม GTAW/GMAW ซึ่งแข่งขันโดยใช้เครื่องเชื่อมจริง TIG//MIG โดยใช้เครื่องเชื่อม ยี่ห้อ Umini ; TIG รุ่น TIG200A และ MIG/MAG รุ่น Inverter KE 350  ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตร และ ผู้ชนะเลิศพร้อมครูผู้ควบคุมจะได้ไปศึกษาดูงานประเทศเยอรมัน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเชื่อมแบบเสมือนจริง (Welding Simulator) และเครื่องเชื่อมจริงแบบTIG//MIG และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการแข่งขันทั้งหมดจากบริษัท อาร์. พี. เอส. ซัพพลาย จำกัด

 

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
238 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.72  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์