ศธ.ปลื้มอนุบาลประจำจังหวัด ได้โอเน็ตเต็มร้อยเกือบ 800 คน
  ข่าวทั้งหมด
19 พฤษภาคม 2560

      


          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ได้รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ปีการศึกษา 2559 พบว่ามีนักเรียนที่ได้ 100 คะแนนเต็ม ในบางวิชารวมแล้วกว่า 770 คน ซึ่งเป็นสถิติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปี ถือเป็นความสำเร็จของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ที่ได้ปฏิรูปแนวทางการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ หรือ Active Learning และยังสอดคล้องกับนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ด้วย ฉะนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะต้องนำวิธีการเรียนรูปแบบดังกล่าวไปขยายผลในระดับอื่นๆ โดยเฉพาะควรนำไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา สะเต็มศึกษา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
          นายสำเริง กุจิรพันธ์ นายกสมาคม ผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) กล่าวว่า หลังสมาคมลงนามความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ในการพัฒนาการเรียน การสอนของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยปรับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหา มาเป็นเน้นการปฏิบัติผ่านการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ พานักเรียนคิดและทำ เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่ตนเองคิดและทำ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเอง หรือการเรียนแบบ Active Learning ส่งผลให้นักเรียนเรียนสนุกขึ้น มีความสุขมากขึ้น เกิดความรู้ระดับความคิดรวบยอด และหลักการมากขึ้น นำหลักการไปวิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ตได้ดีขึ้น ส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอนุบาลประจำจังหวัดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะผลการสอบโอเน็ตที่ทำคะแนนเต็มหนึ่งร้อยในบางวิชาเพิ่มขึ้นตามลำดับจากปี 2556 กว่า 300 คน เป็น 500 กว่าคนในปี 2557 และเป็น 600 กว่าคนในปี 2558 จนมาถึงปี 2559 ได้คะแนนเต็มเกือบ 800 คน
          "หลังพิสูจน์ได้แล้วว่าการปรับรูปแบบการเรียนการสอนมาเป็นแนว Active Learning ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กดีขึ้น สมาคม และโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จึงได้ขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ไปสู่โรงเรียนอนุบาลเขตพื้นที่ประจำอำเภอในหลายๆ จังหวัดแล้ว คาดหวังว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลได้ทั้งประเทศ" นายสำเริงกล่าว
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 20 พ.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
135 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.42  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์