สมาคมลูกเสือเกาหลี หารือกระทรวงศึกษาธิการ
  ข่าวทั้งหมด
18 พฤษภาคม 2560

      

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกลุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับคณะสมาคมลูกเสือเกาหลี (สาธารณรัฐเกาหลี) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นาย Jong Hyung Seok เลขานุการโท สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย นำคณะผู้แทนจากสมาคมลูกเสือเกาหลี เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอให้คณะลูกเสือไทยให้การสนับสนุนเป็นเจ้าภาพในการจัดการชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 25 (25th World Scout Jamboree Candidiate) ค.ศ.2023 (พ.ศ.2566) โดยเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งสมาคมลูกเสือเกาหลีด้วย ซึ่งมีประเทศร่วมเสนอชื่อแข่งขันขอรับเป็นเจ้าภาพงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 25 จำนวน 2 ประเทศคือสมาคมลูกเสือเกาหลีและสมาคมลูกเสือโปแลนด์

สมาคมลูกเสือเกาหลี เสนอสถานที่สำหรับการชุมนุมคือ เมืองเซมังอึม (Saemangeum) ตั้งอยู่ทางตอนใต้กรุงโซล ภายใต้แนวคิด Draw Your Dream เป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาของสมาชิกลูกเสือและทำให้ความฝันของพวกเขาเติบโตขึ้น บนพื้นที่สันทนาการที่กว้างขวาง ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมและสมัยใหม่ให้ผู้ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด  โดยสมาคมลูกเสือเกาหลีมีความพร้อมในการจัดงานทุกด้าน ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และแอพพลิเคชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมงานมาใช้อย่างหลาหลายด้วย ทั้งนี้ที่ผ่านมา สมาคมลูกเสือเกาหลีเคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 5 ครั้ง อาทิ งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก งานชุมนุมลูกเสือโลก การประชุมสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก เป็นต้น

ปารัชญ์/สรุป

ธนภัทร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
388 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์