แนวทางการดำเนินงานโครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ข่าวทั้งหมด
18 พฤษภาคม 2560

      

    

 

     ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดำเนินโครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้จัดสรรงบประมาณแก่สำนักงานศึกษาธิการ จำนวน 12 แห่ง ทั้งนี้ ได้แจ้งแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณแล้วนั้น ในการนี้ ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามที่กำหนดและจัดส่งสรุปรายงานผลภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ต่อไป จึงขอเผยแพร่เอกสารประกอบการดำเนินงาน ดังนี้

1. ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแบบรายงานผลโครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. แบบทดสอบทัศนคติความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม (รวบรวมข้อมูลตามข้อ 2. จัดส่งให้ ศปท. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 0 2628 6164

โทรสาร 0 2628 6162


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ศปท.ศธ.
154 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf แนวทางการดำเนินงานเครือข่าย2560.pdf   
  .pdf แบบประเมินทัศนคติACMOE2560.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์