ติวเข้มวินัยครูเน้นโปร่งใสไร้ทุจริต
  ข่าวทั้งหมด
17 พฤษภาคม 2560

      


          นายธนัญชัย สายสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) อำนาจเจริญ เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า สพป.อำนาจเจริญ ได้จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านระเบียบวินัยแก่ข้าราชการครู ซึ่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 6 ตั้งแต่มาตรา 82-97 ได้บัญญัติเป็นทั้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติ เรียกว่า วินัยและการรักษาวินัย โดยหาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามแต่กรณี โทษมีตั้งแต่ภาคทัณฑ์ ให้ออก ไล่ออก เป็นต้น ปัจจุบัน พบการกระทำผิด มีหลายกรณี ทั้งที่รู้ว่าผิด และกระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น การจัดโครงการอบรมให้ความรู้ จึงเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะการทุจริตในสังคมไทยได้ส่ง ผลเสียต่อประเทศชาติจำนวนมหาศาล สร้างปัญหาและกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างยิ่ง รูปแบบการทุจริตจาก เดิมที่เป็นการทุจริตที่ไม่ซับซ้อน เช่น การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ปัจจุบันได้ปรับ เปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามชายแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ และส่งผล กระทบทางลบในวงกว้าง
          นายจำเนียร มูลสาร ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียน ต้องเป็นต้นแบบที่ดีไม่โกงไม่กระทำการใด ๆ หรือสนับสนุนให้ใครไปกระทำผิดเด็ดขาด ที่ผ่านมา มีหลายโครงการที่ผู้บริหารขาดความรู้ ไม่เข้าใจทำให้ตกเป็นเครื่องมือคนไม่หวังดี ไปลงนามรับรองการซื้อจ้างในแบบที่ไม่ถูกต้อง ในทางกฎหมายถือว่ามีความผิดที่ไปสนับ สนุนให้รัฐเสียหาย บางรายรุนแรงถึงขั้นไล่ออกจากราชการก็มีซึ่งทำให้ครอบครัวเดือดร้อน บ้านแตกสาแหรกขาด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.อำนาจเจริญ ได้ออกไปประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการได้ตระหนักเป็นประจำ ออกไปชี้ให้เห็นอะไรผิด อะไรถูก อะไรไม่ควรกระทำ หรือกรณี การเรียกรับเงินจากผู้ปกครอง เพื่อแลกกับการให้นักเรียนที่สอบไม่ได้ได้เข้าเรียนสิ่งนี้สุ่มเสี่ยงมากที่จะถูกสอบสวนเอาผิดทางวินัย หากพบหลักฐานชัดเจนทางราชการสามารถเอาผิดได้ทันที สำหรับข้าราชการครูสายผู้สอน ทางสำนักงาน ป.ป.ช.อยากฝากให้คิดไตร่ตรองหากพบตัวเองจะตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ที่สนับสนุนให้กระทำผิดทางวินัย ต้องทักท้วงไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือได้.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18 พ.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
126 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์