ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาการจัดการศึกษาทางเลือก
  ข่าวทั้งหมด
15 พฤษภาคม 2560

      

วันที่ 13 พ.ค. 60: ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาการจัดการศึกษาทางเลือกแบบบ้านเรียน หรือ โฮมสคูล (Homeschool) บ้านน้องออมมี่ และศูนย์การเรียนฮอมขวัญ

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า จากการตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาของการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ พบว่า ทั้งกลุ่มที่จัดโดยครอบครัว และศูนย์การเรียนต่างจัดได้ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาแบบโฮมสคูลซึ่งได้พูดคุยกับผู้ปกครองยืนยันว่าการจัดเรียนในลักษณะนี้จะทำให้เด็กเด็กมีคุณภาพได้อย่างแน่นอนแต่ยังต้องดูในรายละเอียดว่าเรื่องไหนที่ทางส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะช่วยให้จัดการเรียนการสอนได้

สำหรับการจัดการเรียนแบบศูนย์การเรียนปัจจุบันทั่วประเทศมี 28 ศูนย์การเรียน มีนักเรียนประมาณ 1,000 คน แต่ละศูนย์ฯมีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย  ทั้งนี้จากการหารือมีประเด็นร่วมกันในเรื่องของหลักสูตรว่าจะสามารถนำแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอยู่มาใช้ได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อปรับโยงไปสู่วิธีสอนและการประเมินผล เพราะในหลักการสามารถจัดการศึกษาได้เพียงแต่ยังไม่สนองปรัชญาของแต่ละศูนย์ฯได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังพบว่าหลายศูนย์ฯเปิดมาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เนื่องจากติดข้อกฎหมาย ดังนั้น ในส่วนของหลักสูตรจะให้ทีมวิชาการไปดูว่าต้องปรับอย่างไร ส่วนเรื่องเงินอุดหนุนต้องให้ทุกศูนย์การเรียนลงทะเบียนศูนย์ และลงทะเบียนเด็กอย่างถูกต้องก่อน สำหรับการกำหนดอัตราเงินอุดหนุนก็ต้องหารือกันต่อไป และต้องเสนอให้ที่คณะรัฐมนตรีพิจารณา

โอกาสนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้าน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรม ในการรวบรวมองค์ความรู้ จากพ่อครูแม่ครู และปราชญ์ชาวบ้าน ในการถ่ายทอด ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมให้กับลูกหลาน และผู้สนใจในท้องถิ่น ได้เกิดการเรียนรู้และ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ อีกทั้งยังเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่น ที่มีอยู่ ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถสืบสานความรู้ที่บรรพบุรุษ ได้สั่งสมมา ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไปโดยเปิดสอน ภาษาล้านนา ดนตรีพื้นเมือง จักรสาน แต่งคร่าว-ซอ ฟ้อนพื้นเมือง วาดรูปล้านนา ทำตุง-โคม ฟ้อนดาบ-ฟ้อนเจิง ของเล่นเด็กพื้นบ้าน ทอผ้า การปั้น แกะสลัก และวิชาด้านสล่าเมือง เป็นต้น

อิชยา/สรุป,

ธนภัทร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
322 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์