บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง
  ข่าวทั้งหมด
8 พฤษภาคม 2560

      

 

วีดิทัศน์พัฒนาศักยภาพตนไทยสู่ไทยแลนด์4.0 คลิกที่นี่

 

 Download เอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง ค่ะ

 

 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

      กระทรวงศึกษาธิการ

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
2445 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf 1 กรอบบูรณาการเด็กปฐมวัย.pdf   
  .pdf 2 กรอบบูรณาการผู้สูงอายุ.pdf   
  .pdf 3 การบูรณาการความร่วมมือเด็กปฐมวัย.pdf   
  .pdf 4 การบูรณาการบูรณาการผู้สูงอายุ.pdf   
  .pdf 5 แนวทางการดำเนินงาน-2560-เด็กปฐมวัยฯ.pdf   
  .pdf 6 MOU 4กระทรวง.pdf   
  .pdf 7 เอกสารประกอบพิธีลงนามMOU 30มีค60.pdf   
  .png Screen Shot 2560-03-27 at 2.52.28 PM.png   
  .png Screen Shot 2560-03-27 at 2.52.33 PM.png   
  .png Screen Shot 2560-03-27 at 2.52.45 PM.png   
  .png Screen Shot 2560-03-27 at 7.33.18 PM.png   
  .png Screen Shot 2560-03-27 at 7.33.33 PM.png   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.58  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์