‘ดีอี’เปิดประกวดหนังสั้น นักศึกษา ม.รังสิตคว้าชนะเลิศ เรื่อง’จิตแพทย์’
  ข่าวทั้งหมด
21 เมษายน 2560

      

 

     นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดแข่งขันผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ในรูปแบบหนังสั้นที่มีเนื้อหาทางด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างเสริมเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต (Digital Economy) และทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงผลกระทบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม (Digital Literacy)
     “ถือเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้ผลิตสื่อ มีเนื้อหาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ออกสู่สังคมวงกว้างเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้งานเทคโนโลยีพร้อมกับการสร้างสรรค์สื่อให้มีคุณค่า รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพสื่อที่ดีด้วย”
     นางสาววิไลลักษณ์กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้มีกลุ่มนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดรวม 104 ทีม มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 12 ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง จิตแพทย์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ เรื่อง My daughter จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ต้น จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชยอีก 9 รางวัล ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนคนไทยสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย ติดตามชม กดไลค์ กดแชร์ ให้กับภาพยนตร์สั้นที่ชื่นชอบที่ www.ondefilm.com รวมถึงแสดงความคิดเห็นต่อภาพยนตร์สั้นเรื่องต่างๆ เพื่อให้กำลังใจกับผลงานที่ชื่นชอบได้ตามลิงก์http://www.ondefilm.com/survey/playvdo.php

 

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/533765

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.51  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์