ผลสอบคะแนนเฉลี่ย GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ชี้ใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมา
  ข่าวทั้งหมด
21 เมษายน 2560

      


          นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) กล่าวว่า ตามที่ สทศ.ได้จัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11-14 มีนาคม 2560 นั้น ขณะนี้ ?สทศ.ได้ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคะแนนเฉลี่ยของการสอบ มีดังนี้ 1.GAT ความถนัดทั่วไป คะแนนเต็ม 300 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 161.00 คะแนน เมื่อแบ่งเป็น GAT 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา คะแนนเต็ม 150 คะแนน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 115.68 คะแนน และ GAT 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 45.34 คะแนน 2.PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 49.61 คะแนน 3.PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 79.94 คะแนน 4.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.77 คะแนน 5.PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.24 คะแนน 6.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 140.97 คะแนน 7.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 147.80 คะแนน
          นายสัมพันธ์กล่าวต่อว่า 8.PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 95.79 คะแนน PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 87.64 คะแนน PAT 7.3 ความถนัดทางญี่ปุ่น คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 114.80 คะแนน PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 104.27 คะแนน PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 92.80 คะแนน และ  PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 84.96 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมา
          ?"สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ที่ทำการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์
www.niets.or.th" ผอ.สทศ.กล่าว.

          ที่มา: www.thaipost.net


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
153 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์