สอศ.ทุ่มงบฯ นำร่องฟาร์มเชิงธุรกิจ ยกระดับอาชีวะเกษตร-เป็นต้นแบบให้ชุมชน
  ข่าวทั้งหมด
20 เมษายน 2560

      


          นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ.ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) และวิทยาลัยประมง (วป.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 47 แห่ง มีมาตรฐานและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ผ่านกระบวนการอบรมให้กับครูและผู้บริหารอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อพัฒนาฟาร์มในวิทยาลัยของตนเองให้เป็นฟาร์มเชิงธุรกิจ สามารถเลี้ยงตัวเองและเป็นฟาร์มตัวอย่างให้กับชุมชนในพื้นที่ได้นั้น โดยสอศ. จะจัดสรรงบฯให้วิทยาลัยละ 1 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 งวด เพื่อพัฒนาฟาร์มเชิงธุรกิจ โดยจัดสรรก้อนแรก 350,000 บาทให้ทุกวิทยาลัยแล้ว ควบคู่ไปกันนั้นยังได้รับความร่วมมือจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ในการจัดฝึกอบรมการพัฒนาฟาร์มเชิงธุรกิจให้กับ ผอ.และรอง ผอ.วษท. วป. และวิทยาลัยกลุ่มอื่นที่เปิดสาขาวิชาเกี่ยวกับเกษตรกรรม รวมทั้งสิ้น 51 แห่ง 192 คนด้วย
          เบื้องต้นหลังจากอบรมเสร็จ สอศ.และซีพีได้เปิดโอกาสให้สถานศึกษา 51 แห่ง นำเสนอโครงการของตนเอง ก่อนคัดเลือกเพื่อเป็นสถานศึกษานำร่อง 5 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ วษท.พิจิตร ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โรงสี ภาคใต้ วป.ติณสูลานนท์ ฟาร์มกุ้ง ภาคอีสาน วษท.นครราชสีมา เถ้าแก่น้อย (ธุรกิจเกษตร) ภาคกลาง วษท.สุพรรณบุรี สวนผลไม้กับอาหารปลอดภัย วษท.ลพบุรี ฟาร์มโคนม โดย 3 เดือนนับจากนี้วิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง และซีพีจะเริ่มดำเนินการร่วมกัน โดยซีพีจะสนับสนุนทั้งในด้านการให้คำแนะนำ สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฟาร์ม เทรนครูผู้สอน และ 4.ช่วยด้านการตลาด
          "หากผลการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ สอศ.จะขยายผลสถานศึกษาทั้ง 5 แห่งให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับสถานศึกษาเครือข่ายในการเทรนครู นักเรียน และน.ศ. รวมทั้งสำรวจความต้องการตลาดร่วมกับซีพีเพื่อกำหนดกำลังการผลิต ไปถึงการพัฒนาหลักสูตร ปวช.60 ปวส.61 ปริญญาตรี 61 และหลักสูตรระยะสั้นสำหรับเกษตรกรให้ทันสมัย รอรับ ไทยแลนด์ 4.0 และดิจิตอลอีโคโนมีต่อไป" นายวณิชย์กล่าว
--จบ--

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 21 เม.ย. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
192 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์