ชี้ สกอ.เข้าใจหลักเทียบวุฒิบาลี-ปริญญา
  ข่าวทั้งหมด
20 เมษายน 2560

      


          พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองเจ้าคณะภาค 6 ในฐานะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ...กล่าวว่า จากการเข้าหารือร่วมกับนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถึงความคืบหน้าในการพิจารณาในส่วนของ ศธ. เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวนั้น ผลการหารือเป็นที่น่าพอใจ และ สกอ.ได้วางกรอบมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.บ.นี้ให้แล้ว โดยทางสกอ.มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้ขอให้ปรับในส่วนของการเทียบวุฒิการศึกษาบาลี กับการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อต้องการให้สังคมเกิดความเข้าใจถึงการเทียบวุฒิดังกล่าว และป้องกันการสับสน
          พระราชวรมุนี กล่าวต่อไปว่า ในการปรับรายละเอียดนั้น ศธ.ได้ขอให้ทางคณะกรรมการยกร่างฯ ไปหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ (พศ.) โดยคาดว่าจะประชุมในต้นเดือน พ.ค.นี้ จากนั้นให้แจ้งการดำเนินงานไปยัง ศธ. เพื่อให้ ศธ.รับรอง ก่อนที่ พศ.จะเสนอนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ. เพื่อพิจารณานำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป.

          ที่มา: www.thairath.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
144 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์