แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ข่าวทั้งหมด
19 เมษายน 2560

      

 

 

 Download เอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง ค่ะ

 

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
137 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf 1.ปก.pdf   
  .pdf 2.คำนำ.pdf   
  .pdf 3.สารบัญ.pdf   
  .pdf 4.บทที่ 1.pdf   
  .pdf 5.ส่วนที่ 2.pdf   
  .pdf 6.ส่วนที่ 3 ยุทธ์ที่ 1.pdf   
  .pdf 7.ส่วนที่ 3 ยุทธ์ที่ 2.pdf   
  .pdf 8.ส่วนที่ 3 ยุทธ์ที่ 3.pdf   
  .pdf 9.ส่วนที่ 3 ยุทธ์ที่ 4.pdf   
  .pdf 10.ส่วนที่ 3 ยุทธ์ที่ 5.pdf   
  .pdf 11.ภาคผนวก.pdf   
  .jpg 12.Image คำสั่งหน้า 1.jpg   
  .jpg 13.Image คำสั่ง หน้า 2.jpg   
  .pdf 14.รายชื่อผู้แทนหน่วยงาน.pdf   
  .jpg 15.Image อนุมัติโครงการ.jpg   
  .jpg 16.อนุมัติแผน Image.jpg   
  .jpg 17.อนุม้ติแผน Image (2).jpg   
  .pdf 18.รายละเอียด คก เสี่ยง.pdf   
  .pdf 19.คณะผู้จัดทำ.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์