(ขยายเวลา) ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
11 เมษายน 2560

      

 

ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษา 
เพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

             กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา  เพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ” กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ได้ประสานขอขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับปริญญาตรี ดังนี้

            1. ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ ทั่วประเทศ จำนวน 250 ทุน ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 

            2. ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และหน่วยการเรียนปัญญาภิวัฒน์ 12 แห่ง ทั่วประเทศ จำนวน 100 ทุน ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

            คลิกดูเรื่องเดิม ที่นี่

 

 

Download รายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ด้านล่าง

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
530 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .jpg แบนเนอร์.JPG   
  .pdf แบบสรุปการตอบรับโครงการ โควต้าระดับ ป.ตรี.pdf   
  .jpg โปสเตอร์ ป.ตรี.JPG   
  .jpg โปสเตอร์ ปวช..JPG   
  .pdf ใบสมัครทุนปริญญาตรี.pdf   
  .pdf ใบสมัครทุนปวช.pdf   
  .pdf หนังสือรับรอง.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์