กยศ.เพิ่มวงเงินกู้ค่าเล่าเรียนระดับ ปวส.กำชับครูใส่ใจให้เด็กใช้ภาษาถูกอักขรวิธี
  ข่าวทั้งหมด
3 เมษายน 2560

      


          ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ซึ่งมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการกำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และมีมติให้ความเห็นชอบปรับอัตรากำหนดขอบเขตวงเงินการกู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้ผู้เรียนสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ใหม่ ดังนี้ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย และการเดินเรือ กู้ได้ไม่เกิน 60,000 บาทต่อ
          คนต่อปี เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนต่อปี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กู้ได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อคนต่อปี ส่วนค่าครองชีพทุกสาขาวิชายังกู้ได้ในอัตราเดิม คือ 26,400 บาทต่อคนต่อปี ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังคงวงเงินการกู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ในอัตราเดิม คือ ปวช.กู้ได้ไม่เกิน 21,000 บาท ค่าครองชีพ 26,400 บาทต่อคนต่อปี ม.ปลาย กู้ได้ไม่เกิน 14,000 บาท ค่าครองชีพ 13,200 บาทต่อคนต่อปี
          ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ศธ.พิจารณาทบทวนการเรียน การสอน การใช้ภาษาไทยให้ถูกอักขรวิธี เนื่องจากขณะนี้มีการอ่านและเขียนผิดเพี้ยนกันมาก มีการใช้ภาษาตามสมัยนิยมที่เขียนทางโซเชียลมีเดียแบบไม่ถูกต้อง ซึ่งในการเขียนบันทึกทางราชการก็มีคำให้แก้ไขอยู่บ่อยครั้ง นั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รมว.ศึกษาธิการ ได้กำชับทุกหน่วยงานใน ศธ.ให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกอักขรวิธี ครูผู้สอนในทุกวิชา ทุกคนต้องไม่ปล่อยเมื่อพบการใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้อง ต้องให้นักเรียนแก้ไขในทันที ส่วนคำศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่นั้นให้ยึดตามราชบัณฑิตยสภา.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 4 เม.ย. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.66  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์