ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
21 มีนาคม 2560

      

 

     นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายขจร จิตสุขุมมงคล รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.อรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับ วิทยากรชี้แจง และอภิปรายข้อ กฏหมาย และรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ได้แก่ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ศ.คลีนิค นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขั้นตอนหนึ่งของการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา คือต้องลดขนาดของกระทรวงศึกษาธิการให้เล็กลง รวมถึงการสลายองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการลง จึงนำมาสู่การแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หนึ่งในองค์กรหลักของ กระทรวงศึกษาธิการออกมาเป็น กระทรวงอุดมศึกษา ซึ่งกิจกรรมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการจัดตั้งกระทรวง อุดมศึกษามีความจำเป็น เพื่อความเป็นอิสระ และขอให้แนวทางในการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้ 1) อย่ายึดติดกับโครงสร้างในเชิงการบริหารงาน ว่าใครต้องคุมใคร 2) ในการอภิปรายกันให้ลดการบรรยายถึงสถาบันอุดมศึกษาของตน ให้ร่วมกันมองภาพรวมร่วมกัน 3) ต้องตระหนักว่าสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งใช้เงินภาษีจากประชาชน จะต้องคำนึงถึงความยุติธรรมในสังคม ประการสุดท้ายขอเน้นเรื่องการมีธรรมมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เป็นเรื่องสำคัญสุด ซึ่งการจัดตั้ง กระทรวงอุดมศึกษา จะต้องดำเนินการให้อยู่ในกรอบเวลา Road Map ของรัฐบาล

     การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา จะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ครั้งนี้) ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3 วันที่ 22 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 วันที่ 29 เมษายน 2560

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
237 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.50  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์