จี้ กศน.ใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้คุ้ม
  ข่าวทั้งหมด
20 มีนาคม 2560

      


          ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่จังหวัดตรัง เมื่อเร็ว ๆ นี้ พบว่า นักศึกษา กศน. ที่ได้เรียนหลักสูตร ต่าง ๆ จากศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถนำความรู้ไปจัดทำเว็บเพจ หรือจำหน่ายสินค้าที่เป็นงานฝีมือทางสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ได้ และยิ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนประเทศ ไทยสู่ยุค 4.0 แต่คนไทยส่วนใหญ่ในชนบทยังอยู่ในยุค 1.0 และ 2.0 ดังนั้น กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้มากที่สุด ต้องไปยกระดับคุณภาพประชาชนในทุกพื้นที่ โดยนำเรื่องดิจิทัลเข้ามาเสริม แต่ต้องไม่ใช่เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านอาชีพ หรือเพื่อการค้าขายออนไลน์ได้เท่านั้น ต้องทำให้ลูกศิษย์ กศน. เป็นคนใฝ่เรียน ค้นหาและเรียนรู้ด้วยตนเองจากการท่องอินเทอร์เน็ต เปลี่ยนบทบาทจากคนรับความรู้เป็นแสวงหาความรู้ และยังสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันได้ด้วย ซึ่งจะเป็นการปรับรูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของไทยแลนด์ยุค 4.0
          ด้านนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ขณะนี้ กศน.มีศูนย์ดิจิทัลชุมชนใน 7,424 ตำบลทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในวันที่ 22 มี.ค. นี้ ศธ.จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และบริษัทโทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ในรูปแบบประชารัฐ ที่แต่ละหน่วยงานจะเข้าไปทำภารกิจแบบบูรณาการ โดย กษ.จะส่งเสริมการพัฒนาผลิตผลการเกษตร พณ.จะช่วยเรื่องธุรกิจค้าขาย ศธ.ทำหน้าที่สร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน โดยมีดีอี รับหน้าที่ วางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล ส่วนดีแทคจะมาช่วยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและไวไฟ รวมถึงอบรมบุคลากรรองรับการทำงานของศูนย์เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง.--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
42 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์