จี้ นพ.ธีระเกียรติเบรกตั้งอธิการบดีเกษียณ ให้รอศาล ปค.สูงสุด ปธ.อาจารย์ออกโรงหวั่นยุ่งคำตัดสินแย้งเผยเตรียมฟ้องอีกอื้อ
  ข่าวทั้งหมด
20 มีนาคม 2560

      


          ปธ.ทปสท.จี้'หมอธี'ทำหนังสือถึงมหา'ลัยทั่ว ปท.ชะลอตั้งผู้เกษียณ จนกว่าศาล ปค.สูงสุดชี้ขาดกรณีมรภ.บุรีรัมย์ เผย'บิ๊กตู่'ปัดใช้ ม.44 ตั้งอธิการฯจากผู้เกษียณ
          ความคืบหน้ากรณีนายรัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ทำหนังสือถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) และผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการเสนอรายชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีจากผู้เกษียณอายุราชการ หลังจากมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งอยู่ระหว่างการสรรหาอธิการบดี โดยสภามหาวิทยาลัยบางแห่ง มีมติเสนอรายชื่อผู้เกษียณฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เชียงใหม่ มรภ.อุตรดิตถ์ มรภ.ร้อยเอ็ด มรภ.สงขลา มรภ.สุราษฎร์ธานี มรภ.นครสรรค์ และ มรภ.บุรีรัมย์ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังกล่าว มีช่วงอายุระหว่าง 63-69 ปี นำมาสู่กรณีนายปัญญา เจริญพจน์ ผู้สมัครอธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ ฟ้องร้องสภามหาวิทยาลัยต่อศาลปกครองนครราชสีมา โดยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลปกครองนครราชสีมา เป็นศาลปกครองชั้นต้น ได้มีคำพิพากษาให้ทุเลาการบังคับมติที่ประชุมสภาวาระพิจารณาเลือกอธิการบดี และประกาศเรื่องผลการเลือกอธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 กรณีสภามหาวิทยาลัยมีมติเสนอนางมาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 19 มีนาคม 2560 ขึ้นโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยศาลให้เหตุผลว่าการแต่งตั้งผู้เกษียณ ขัดกับ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น
          ล่าสุด นพ.ธีระเกียรติได้หารือนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รับคำแนะนำว่าเป็นเพียงการตัดสินของศาลปกครองชั้นต้น ถือว่าเรื่องยังไม่สิ้นสุด จึงให้มหาวิทยาลัยดำเนินตามกฎเกณฑ์เก่าไปก่อน จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งใดออกมา ท่ามกลางกระแสข่าวว่ารัฐบาลมีแนวคิดจะใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ให้สามารถตั้งผู้เกษียณฯดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้ เพื่อให้ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานและมีความรู้ความสามารถ สามารถบริหารมหาวิทยาลัยได้นั้น
          เมื่อวันที่ 19 มีนาคม นายรัฐกรณ์ คิดการ ประธาน ทปสท. กล่าวว่า เรื่องที่มีผู้เสนอให้ใช้มาตรา 44 ดังกล่าวเป็นเรื่องจริง จากการตรวจสอบพบว่าในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา มีผู้เสนอในที่ประชุมดังกล่าวขอให้แก้ไขปัญหาโดยการออกมาตรา 44 เพื่อแต่งตั้งอธิการบดีจากผู้เกษียณได้ แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี ไม่รับ และบอกว่าขอให้ใช้กฎหมายปกติก่อน ถ้าไม่ได้ก็ค่อยมาว่ากัน เพราะไม่อยากใช้มาตรา 44 พร่ำเพรื่อ ตนขอชื่นชมนายกฯ ที่บอกว่าไม่อยากใช้มาตรา 44 จะใช้ก็ต่อเมื่อกฎหมายปกติทำอะไรไม่ได้ กรณีนี้ขอชี้แจงว่าสามารถใช้กฎหมายปกติแต่งตั้งอธิการบดีได้ เพียงแต่ปัญหาคือมหาวิทยาลัยไม่แต่งตั้งอธิการบดีให้ถูกต้องตามกฎหมายต่างหาก
          นายรัฐกรณ์กล่าวว่า ขณะนี้มีมหาวิทยาลัย 2 แบบ คือ 1.มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐหรือออกนอกระบบราชการ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นต้น มหาวิทยาลัยกลุ่มนี้สามารถออกข้อบังคับในการบริหารงานบุคคล โดยจะแต่งตั้งคนนอกหรือผู้เกษียณมาเป็นอธิการบดีก็ได้ ถือว่าชอบโดยกฎหมายเพราะมหาวิทยาลัยสามารถออกข้อบังคับได้เอง และ 2.มหาวิทยาลัยในส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้ออกนอกระบบราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ต้องบริหารงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ และต้องบริหารงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กำหนดให้ตำแหน่งบริหาร อาทิ อธิการบดี ฯลฯ จะต้องมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เท่านั้น ปัญหาจริงๆ ไม่ใช่ว่าแต่งตั้งไม่ได้ แต่งตั้งได้ เพียงแต่ต้องแต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น ฉะนั้น จึงไม่จำเป็นต้องออกมาตรา 44 มาแก้ไขปัญหา และส่วนตัวไม่เห็นด้วยจะใช้มาตรา 44 มาทำสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นถูก
          "ฝั่งผู้บริหาร มรภ.อ้างว่าตอนนี้ข้าราชการเหลือน้อย หาคนดีคนเก่งมาทำงานไม่ได้ จึงต้องเปิดโอกาสให้คนนอกหรือผู้เกษียณมาดำรงตำแหน่งอธิการบดี แต่จริงๆ แล้วในปี 2541 ครม.มีมติให้จำกัดอัตรากำลังคนภาครัฐนั้น รัฐจำกัดอัตรากำลังข้าราชการก็จริง แต่ก็ให้บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน หรือถ้ามีอัตรากำลังใหม่ก็ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉะนั้นถึงแม้มหาวิทยาลัยจะเหลือข้าราชการน้อย แต่ในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก็มีพนักงานมหาวิทยาลัยนับพันคน มหาวิทยาลัยสามารถเลือกพนักงานมหา วิทยาลัยที่มีวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการตรงตามกฎหมายกำหนดมาแต่งตั้งเป็นอธิการบดีได้ อีกทั้งมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์หรือดอกเตอร์ เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะพ้นจากราชการในสิ้นปีงบประมาณ หากจำเป็นต้องต่อเวลาราชการ จะดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ประเภทผู้บริหารและงานบริหารอื่นไม่ได้ ดังนั้นหากจำเป็นต้องต่ออายุราชการ 65 ปี ก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้ ฉะนั้นกฎหมายกำหนดเจตนารมณ์ชัดเจนว่าไม่ต้องการให้คนนอกหรือผู้เกษียณมาเป็นอธิการบดีโดยไม่จำเป็น" นายรัฐกรณ์กล่าว
          นายรัฐกรณ์กล่าวว่า ขอฝากว่าการแต่งตั้งผู้ไม่มีสถานภาพเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยมาเป็นอธิการบดี นอกจากจะขัดกฎหมายแล้ว ยังมีปัญหาทางการบริหาร เช่น การสอบวินัย การลา และเรื่องเงินเดือน ไม่สามารถเบิกงบประมาณแผ่นดินได้ และเชื่อว่านอกจาก มรภ.เชียงใหม่ มรภ.มหาสารคาม และ มรภ.บุรีรัมย์ฟ้องศาลปกครองไปแล้ว โดย มรภ.เชียงใหม่ฟ้องศาลปกครองเชียงใหม่เมื่อปลายปี 2559 มรภ.มหาสารคามฟ้องศาลปกครองขอนแก่นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เชื่อว่าถ้ายังมีการเสนอรายชื่อผู้เกษียณมาเป็นอธิการบดีอีก ก็จะมีอีกหลายมหาวิทยาลัยจะฟ้องศาลปกครองตามมาอีกแน่
          ประธาน ปสท.กล่าวว่า ส่วนกรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ แนะนำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ดำเนินการไปตามกฎเกณ์เดิมๆ ก่อนจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาใดออกมานั้น ส่วนตัวไม่เห็นด้วยและมองว่าหมิ่นเหม่ต่อการทำผิดกฎหมาย ถ้าหากไม่มีการชะลอแล้ว ที่สุดศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้แต่งตั้งจากผู้เกษียณไม่ได้ ก็จะเกิดความสับสนและวุ่นวายตามมา อีกทั้งตอนนี้ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มจะฟ้องศาลปกครองตามมาอีก ส่วนตัวจึงอยากให้ นพ.ธีระเกียรติทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการทั่วประเทศให้ชะลอการสรรหาอธิการบดีจากผู้เกษียณไว้ก่อนจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาในกรณีของ มรภ.บุรีรัมย์ออกมา ยกเว้นมหาวิทยาลัยส่วนราชการแห่งใดไม่ได้สรรหาจากผู้เกษียณก็ให้ดำเนินการไปตามปกติได้
          นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่ทราบกระแสข่าวรัฐบาลจะออกมาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และส่วนตัวไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่าสมควรหรือไม่จะใช้มาตรา 44 มาแก้ไขเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้อยู่ที่ศาลปกครองแล้ว ฉะนั้นต้องรอศาลปกครองสูงสุดตัดสิน--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
402 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.51  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์