กศน.เร่งผลักดันศูนย์ดิจิทัลชุมชนตอบโจทย์ไทย 4.0
  ข่าวทั้งหมด
20 มีนาคม 2560

      


          ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมด้วยนายกฤตชัยอรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงาน กศน.ได้ลงพื้นที่ จ.ตรัง ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งพบว่า นักศึกษากศน.ที่ได้เรียนหลักสูตรต่างๆ จากศูนย์ดิจิทัลชุมชน สามารถนำความรู้ไปจัดทำเว็บเพจ หรือจำหน่ายสินค้าที่เป็นงานฝีมือผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สอดรับกับที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย4.0 ซึ่งแนวทางที่เป็นประโยชน์ที่สุด คือการนำเรื่องดิจิทัลเข้ามาเสริม ซึ่งการนำไอซีทีเข้ามาใช้ไม่ใช่เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านอาชีพ หรือเพื่อการค้าออนไลน์เท่านั้น แต่ต้องการให้นักศึกษา กศน.เป็นผู้ที่ค้นหาและเรียนรู้ด้วยตนเองเปลี่ยนบทบาทจากคนรับความรู้ เป็นแสวงหาความรู้ตามความต้องการของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน ถือเป็นการปรับรูปแบบการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในยุคประเทศไทย 4.0
          นายกฤตชัย กล่าวว่า ขณะนี้กศน.มีศูนย์ดิจิทัลชุมชน 7,424 ตำบลทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในวันที่22 มี.ค.60 นี้ ศธ.จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กระทรวงพาณิชย์ และ D-TAC ในรูปแบบประชารัฐโดยจะร่วมกันบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาผลิตผลการเกษตร การทำธุรกิจค้าขาย สร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและอบรมบุคลากรรองรับการทำงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นต้น--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
178 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์