ศธ.หารือ UNICEF Thailand
  ข่าวทั้งหมด
16 มีนาคม 2560

      

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายโธมัส ดาวิน (Mr. Thomas Davin) ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำสำนักงานประเทศไทย (UNICEF Thailand) เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยวัดจากผลการวิเคราะห์ PISA ซึ่งพบว่าเด็กไทยยังมีความแตกต่างในด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก หนึ่งในการดำเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรมคือมีแนวทางในการผลิตตำราเรียนเพื่อแจกให้เด็กนักเรียน และขอความคิดเห็นจากยูนิเซฟในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ เสนอตำราเรียนให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา แต่โรงเรียนเอกชนบางแห่งไม่เลือกใช้ตำราเรียนของรัฐ

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากยูนิเซฟ ในการร่วมกันดูแลเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัยให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เนื่องจากมีเด็กจำนวนมากที่ออกนอกระบบการศึกษา รวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ยังไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว

ขณะที่ยูนิเซฟพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะประเด็น การลดความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียม และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

ปารัชญ์/สรุป

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธเนศ งานสถิร
203 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์