เติมพลังสามัคคี ผุด"ชุดกระดาษ" คว้ารองอันดับ 1 “Admin freshy 2008"
  ข่าวทั้งหมด
10 พฤศจิกายน 2551

      

เติมพลังสามัคคี ผุด"ชุดกระดาษ" คว้ารองอันดับ 1 “Admin freshy 2008"

โดย ผู้จัดการออนไลน์

 


 

ทีม “Power of harmony” จากรั้วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบเครื่องแต่งกาย “Admin freshy 2008 : best costume ประเภท Creative Arts จากโครงการ “ BRAND’S GEN...ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ ”

 

 

ขั้นตอนการทำงาน


 


 

จากกระดาษเหลือใช้


 

สู่ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย


 

ขอแสดงความยินดีกับ 1 หนุ่ม 4 สาว นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใช้ “ความสามัคคี” เป็นแรงบันดาลใจ หลังจากเนรมิต ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย “Admin freshy 2008 : best costume คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Creative Arts จากโครงการ “ BRAND’S GEN...ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ ”
       

       ซึ่งผลงานชิ้นนี้เป็นของ “ตูน” ณัฐวุฒิ สรงทาน , “อร” อรอุมา โรมศรี , “นุ้ย”กชกร สีสะอาด , “ปิ้ง” พนา จิรวัฒน์เสถียร และ “นุ่น” อนุสรา อ่อนศรี นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาโฆษณา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้ชื่อทีมว่า “Power of harmony”
       
       ตูน ตัวแทนทีม เล่าว่า ผลงานชิ้นนี้มีแรงบันดาลใจมาจากความสามัคคี เนื่องจากสภาวะแวดล้อมของโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง เกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียอย่างมหาศาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมาให้ความสำคัญกับธรรมชาติ ด้วยวิธีการนำกระดาษมาเป็นเครื่องแต่งกายชิ้นนี้
       
       “จากกระดาษที่ไม่มีใครเห็นคุณค่า ไม่มีใครใส่ใจ พวกเราได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่มากว่าจะนำไปชั่งกิโลขายเรานำมาสร้างสรรค์ให้เป็นชุดที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า ถ้าเราทุกคนสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันก็จะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ เปรียบเสมือนกระดาษที่ทั้งบางโดนน้ำก็เปียก โดนไฟก็ไหม้ แต่เมื่อนำมารวมกันก็สามารถกลายเป็นสิ่งที่สวยงาม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นมันยังทำให้โลกของเรามีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปได้ ด้วยการนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์หรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
       
       ทั้งนี้ ทีม "Power of harmony" ได้ใช้สีเหลืองของกระดาษ Yellow Pages เป็นสื่อแทนความจงรักภักดีต่อในหลวง และความสามัคคีของคนไทย
       “กระดาษ 1 แผ่นอาจจะไม่มีค่า แต่ถ้าเรานำกระดาษจาก 1 เป็น 10 เป็น 100 เป็น 1000 มาประกอบกันจนเกิดเป็นชุดที่สวยงาม จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่มากกว่ากระดาษธรรมดา พวกเราต้องการจะสื่อให้ผู้ที่รับชมมีความรู้สึกรักชาติ และมีความรักต่อกัน เพราะจากที่เรานำกระดาษแต่ละแผ่นมารวมกันให้เป็นชุดๆ หนึ่งนั้น เราต้องการที่จะสะท้อนให้เห็นว่าความร่วมแรงร่วมใจของทุกคน ก่อให้เกิดพลัง สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้ พวกเรามีความพยามยาม และตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้มากๆ และเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่จะทำประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไป"
       
       ตูน บอกทิ้งท้ายว่า ความสามัคคี บวกกับมิตรภาพของพวกเราที่มาจากต่างถิ่น ต่างครอบครัว แต่มารวมเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
“แหล่งความรู้ที่คอยแนะนำเอาใจใส่ คอยช่วยเหลือ หล่อหลอมให้พวกเรามีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการออกแบบ กล้าแสดงออก ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบความท้าทาย และใช้ความรู้ที่มีอยู่ไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม”
       


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้จัดการออนไลน์
83 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์