ศธ.ขอเพิ่มวงเงินกู้ กยศ. 8 สาขา
  ข่าวทั้งหมด
2 กุมภาพันธ์ 2560

      


          ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ.มอบให้ตนร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ที่มีดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ศธ.ได้เสนอให้บอร์ด กยศ.พิจารณาปรับปรุงการกำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในส่วนของค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในกลุ่มช่างอุตสาหกรรม 8 สาขา ได้แก่ ช่างอากาศยาน, เทคโนโลยีขนส่งทางราง, ตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT), ไฟฟ้ายานยนต์, แมคคาทรอนิกส์ยานยนต์, ปิโตรเลียม, เทคโนโลยีการต่อเรือ และแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จาก 30,000 บาทต่อคนต่อปี เป็น 70,000 บาท เนื่องจาก 8 สาขาดังกล่าวมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเรียนสูงเทียบเท่ากับระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนั้น ที่ประชุมได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก ศธ.โดยจะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากจะต้องประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาใหม่
          ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า ข้อเสนอดังกล่าวของ ศธ.ถือเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาตัดสินใจเรียนต่อระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามในส่วนของสาขาวิชาพาณิชยกรรม, บริหาร ธุรกิจ, ศิลปหัตถกรรม, เกษตรศาสตร์, ประมง, สิ่งทอ, คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับ ปวส.ยังคงอัตราเดิมคือ 25,000 บาทต่อคนต่อปี ส่วนสาขาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 8 สาขาวิชาดังกล่าว ก็คงไว้ที่ 30,000 บาทต่อคนต่อปี.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 ก.พ. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
306 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.69  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์