หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปี 2560
  ข่าวทั้งหมด
23 มกราคม 2560

      

 

      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

     ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เป็นโครงการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการพัฒนาหุ่นยนต์ ให้สามารถใช้งานได้จริง ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ หรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์กู้ภัยที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาหันมาสนใจศาสตร์ด้านหุ่นยนต์เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคี ซึ่งสอศ. ได้ให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์มาอย่างต่อเนื่อง

     เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่างานหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2558 สมเด็จระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ การแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์ 4 ประเภท คือ (1) การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา หรือ เอบียู โรบอท คอนเทสต์ (ABU : Asia-Pacific Robot contest) เพื่อคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ตัวแทนระดับอาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ เอบียู โรบอท คอนเทสต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในโจทย์ “ยุทธการจานร่อน” โดยการยิงจานไปวางบนเสาให้ได้มากที่สุด โดยมีทีมหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จากสถานศึกษาทั่วประเทศจำนวน 128 ทีม (2) การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue Robot) เป็นการส่งเสริมวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์ ที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายแทนมนุษย์ มีทีมหุ่นยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 43 ทีม ในสถานการณ์สมมติจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว ค้นหาผู้ประสบภัยในอาคาร (3) การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม (Arm Industrial Robot) โดยในปีนี้เป็นการแข่งขันแบบพิเศษ ที่สถานประกอบการได้นำหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมจริงที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม มาใช้ในการแข่งขัน โดยทีมผู้แข่งขันจะต้องออกแบบโปรแกรมเชื่อมเหล็ก และสามารถบังคับใช้โปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานได้จริง โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 30 ทีม และ (4) การประกวดหุ่นยนต์มือกลแขนกลเพื่อคนพิการ (Hand -Arm Robot) เป็นการจัดทำหุ่นยนต์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสพิการทางแขน และมือให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ด้านอาชีวอนามัยให้ดียิ่งขึ้น โดยมีทีมส่งเข้าประกวด จำนวน 20 ทีม

     โดยการจัดงานครั้งนี้ สอศ.ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี และภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพื้นที่การแข่งขันดังกล่าว

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
366 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์